Algemeen Bestuur 27-02-2019

01 Opening

02a Mededelingen

02b Planningsschema

03 Besluitenlijst AB 12 december 2018

04 Zienswijze actualisatie begroting 2019 en begroting 2020 GR Het Waterschapshuis

05 Verordening Elektronisch bestuurlijk verkeer waterschap Hunze en Aa’s

06 Wijziging landelijke strategie muskus- en beverrattenbeheer

07 Groot onderhoud rijksmonument Kielsterverlaat

08 Rondvraag

09 Sluiting

Verslagen commissies