Algemeen bestuur 17 maart 2021

08 Duurzaamheidsmaatregelen gebouwen locatie Veele

07 Kredietaanvraag WKK’s Assen en Scheemda

06 Projectplan Waterwet Brede Groene Dijk fase 3

05 Baggeren Mussel Aa kanaal

04 Aanpassen integriteitsregelingen

03 Besluitenlijst AB vergadering 17 februari 2021

02b Planningsschema

01 Opening