Algemeen bestuur 17 maart 2021

01 Opening

02b Planningsschema

03 Besluitenlijst AB vergadering 17 februari 2021

04 Aanpassen integriteitsregelingen

05 Baggeren Mussel Aa kanaal

06 Projectplan Waterwet Brede Groene Dijk fase 3

07 Kredietaanvraag WKK’s Assen en Scheemda

08 Duurzaamheidsmaatregelen gebouwen locatie Veele

Was deze informatie nuttig?