Algemeen bestuur 15 februari 2023

Conceptverslagen commissies 1 februari 2023

09 Evaluatie coalitieakkoord Door Water Verbonden 2019-2023

08 Modellering en Toetsing Toekomstbestendig Watersysteem

07 Duurzaamheidsverslag 2022

06d Voorbereidingskrediet versterking waterkering Hondshalstermaar

06c Voorbereidingskrediet versterking waterkering Afwateringskanaal Duurswold Zuidzijde

06b Voorbereidingskrediet versterking waterkering Winschoterdiep-Eekerpolder

06a Voorbereidingskrediet versterking waterkering Boelo Tijdenskanaal

05 Zienswijze ontwerpbegroting 2024 Het Waterschapshuis

04 Herbenoeming dijkgraaf waterschap Hunze en Aa’s

03 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 14 december 2022

02b Planningsschema

01 opening