Algemeen Bestuur 13-12-2017

1 Opening

2 Toelating en installatie lid AB

2a Mededelingen

2b Planningsschema

3 Besluitenlijst 15 november

4 Integriteit

5 Maatregelen RWZI’s tbv waterkwaliteit

6 Stand van zaken pilot bodemdaling veenoxidatie

7 Projectplan waterwet demonstratieproject BGD

8 Kadeverbetering Pekel Aa, Rensel, Winschoterdiep

9 Nieuwbouw Laboratorium

10 Rondvraag

Was deze informatie nuttig?