Algemeen Bestuur 13-12-2017

10 Rondvraag

9 Nieuwbouw Laboratorium

8 Kadeverbetering Pekel Aa, Rensel, Winschoterdiep

7 Projectplan waterwet demonstratieproject BGD

6 Stand van zaken pilot bodemdaling veenoxidatie

5 Maatregelen RWZI’s tbv waterkwaliteit

4 Integriteit

3 Besluitenlijst 15 november

2b Planningsschema

2a Mededelingen

2 Toelating en installatie lid AB

1 Opening