Waterstanden hoog maar beheersbaar

20 november 2023

Sinds oktober is het erg nat en de bodem is op veel plaatsen verzadigd. Sloten en beken zitten vol. Om wateroverlast tegen te gaan, voeren we volop water af naar zee. Daarmee is de situatie momenteel beheersbaar. We zijn waakzaam en houden de weersvoorspellingen en waterstanden goed in de gaten.

Belastingtarieven en begroting 2024 vastgesteld

15 november 2023

Ons algemeen bestuur heeft woensdag 15 november besloten over de begroting voor 2024 en daarmee de belastingtarieven voor volgend jaar vastgesteld. In de begroting zijn de gevolgen van inflatie, hogere energieprijzen, gestegen rentes en stijgende personeelskosten (vanwege CAO-afspraken) terug te zien. Met de inzet van reserves (6 miljoen euro) worden...

Benoeming leden Rekenkamer

15 november 2023

In de vergadering van ons algemeen bestuur zijn op 15 november de voorzitter en de leden van onze onafhankelijke Rekenkamer benoemd en beëdigd. De Rekenkamer helpt het algemeen bestuur bij zijn controlerende taak. De Rekenkamer doet onderzoek naar de effectiviteit van ons beleid en de uitvoering ervan. Zo krijgt het...

Zware storm nagebootst voor proef op Waddenzeedijk

10 november 2023

Op vrijdag 10 november is een stukje van de Waddenzeedijk in Noordoost Groningen onderworpen aan een grote storm. Daarmee is de sterkte van verschillende soorten gras op de dijk getest. Een grote golfsimulator op de dijk liet golven met stormkracht los op de dijk om te zien welk grasmengsel het...

Eerste begroting nieuw dagelijks bestuur

25 oktober 2023

Het nieuwe dagelijks bestuur van Hunze en Aa’s heeft zijn eerste begrotingsvoorstel gepresenteerd. Het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s besluit op 15 november over de begroting 2024 en daarmee over de belastingtarieven voor volgend jaar. In de voorgestelde begroting zijn de gevolgen van inflatie, hogere energieprijzen, gestegen rentes...

Gezamenlijke inzet Groningen en Noord-Drenthe voor klimaatadaptieve regio 

22 september 2023

De regio Groningen/Noord Drenthe, waar waterschap Hunze en Aa’s partner in is, bundelt de komende jaren de krachten om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Dit staat in de Regionale Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie, die alle regiopartners ondertekenden tijdens een bestuurlijke bijeenkomst op 22 september. Hiermee maken zij de afspraak om...

Oefening sluiting dijkdoorgangen in Delfzijl

21 september 2023

Donderdagavond 21 september, vanaf 17.00 uur tot 22.00 uur, oefenen waterschap Noorderzijlvest en waterschap Hunze en Aa’s met het jaarlijkse sluiten van de dijkdoorgangen, de coupures, bij de haven in Delfzijl. We doen dit ieder jaar voorafgaand aan het stormseizoen. Stormseizoen Tussen oktober en april komt het vaakst storm en...

Akkoord met NAM over zekerheidsstelling voor bodemdalingsschade

28 juni 2023

De provincie Groningen, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en Groningen Seaports (GSP) hebben met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) overeenstemming bereikt over zekerheidsstelling voor een bedrag van 500 miljoen euro. Hiermee is er vanaf nu zekerheid over de vergoeding van bodemdalingsschade door gaswinning. De zekerheidsstelling houdt in dat...

Herbenoeming dijkgraaf Geert-Jan ten Brink

27 juni 2023

Woensdagavond 28 juni is er een bijzondere vergadering van ons algemeen bestuur die volledig in het teken zal staan van de herbenoeming van Geert-Jan ten Brink als dijkgraaf van ons waterschap. Dijkgraven worden door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar. Tijdens de bijeenkomst zal mevrouw Jetta Klijnsma,...

Grote dieselpomp naar Oekraïne

9 juni 2023

Waterschap Hunze en Aa’s gaat een grote dieselpomp leveren aan Oekraïne. De pomp zal worden ingezet om de wateroverlast te bestrijden die het gevolg is van het doorbreken van de Kachovka-stuwdam. Daarmee geven we gehoor aan het bijstandsverzoek van het Ministerie van Buitenlandse zaken om materieel te leveren. De motorpomp...