In beroep tegen zoutwinning Nedmag

8 juni 2021

Ons dagelijks bestuur heeft besloten beroep in te stellen tegen het instemmingsbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het winningsplan van zoutwinbedrijf Nedmag. Door de zoutwinning hebben we als waterschap te maken met forse kosten. We willen goede afspraken maken over de vergoeding hiervan door Nedmag,...

Waarschuwing voor valse e-mail MijnOverheid

27 mei 2021

Wij waarschuwen u voor valse mails over waterschapsbelasting die uit naam van MijnOverheid worden verstuurd. Deze e-mails zijn vals en niet door MijnOverheid verzonden! Heeft u zo’n phishing e-mail ontvangen? Geef uw rekeningnummer niet door en klik niet op de links in de e-mail. Zie voor meer informatie de...

Energie besparen op rioolwaterzuiveringen

26 mei 2021

We denken dat we met aanpassingen op onze rioolwaterzuiveringsintallaties (RWZI’s) energie kunnen besparen. Om dit in de praktijk te onderzoeken, krijgt onze RWZI in Scheemda nieuwe regelkleppen en gaan we voor de RWZI Tweede Exloërmond een blower huren. Ons dagelijks bestuur heeft besloten om hier 82.000 euro voor uit trekken.

Tweede bever gesignaleerd in Groningen

26 mei 2021

We hebben kooien geplaatst in de omgeving van het Winschoterdiep in het Europark in Groningen. Hiermee willen we een bever vangen die hier verblijft. Het dier wordt na vangst uitgezet in het stroomgebied van de Ruiten Aa door Staatsbosbeheer en krijgt hier een nieuwe verblijfsplaats. Tweede gesignaleerde bever Eerder verbleef...

Groningen tuint om!

20 april 2021

Wat een mooie actie van Waterbedrijf Groningen! De sympathieke hovenier TuinTom leert Groningers om makkelijk en goedkoop natuurlijker te tuinieren. Met tips en trucs om de tuin mooi en netjes te houden zonder gif of waterverspilling: omtuinen! Watervriendelijke tuinen? Daar zijn we als waterschap natuurlijk ook hartstikke blij mee! Dus...

Opruimen dode vogels op zeedijk

19 april 2021

Momenteel treffen we op onze zeedijk regelmatig dode vogels aan die getroffen zijn door het vogelgriepvirus. Het gaat met name om brandganzen die vertoeven op de kwelders langs de zeedijk. We maken dagelijks een ronde over de zeedijk om de dode dieren weg te halen. Bezoekers van onze zeedijk roepen...

We halen kleiblokken uit de dijk

15 april 2021

Op de Dollarddijk bij Finsterwolde steken we momenteel kleiblokken uit de dijk. In juni testen we deze kleiblokken in de Deltagoot van Deltares in Delft. We onderzoeken dan de kwaliteit van de klei en de grasmat. Dit is onderdeel van het onderzoek naar de geschiktheid van...

Droogteseizoen start met aangevulde grondwaterstanden

31 maart 2021

Op 1 april start het droogteseizoen. Na de droge jaren 2018, 2019 en 2020 waren de grondwaterstanden laag in de gebieden waar we geen water kunnen aanvoeren. De afgelopen winter trad een goed herstel op, vooral door de vele neerslag die er viel in december en februari. Grondwaterstanden zijn in...

Groningse bever verhuisd

24 maart 2021

We hebben in de nacht van dinsdag op woensdag de bever gevangen die verbleef in de omgeving van het Winschoterdiep in het Europark in Groningen. Het dier is vervoerd naar Oost-Groningen en woensdag aan het begin van de ochtend door Natuurmonumenten uitgezet in het stroomgebied van de Ruiten Aa. De...

Subsidieregelingen Assen van start

9 maart 2021

Vanaf 1 maart 2021 kunnen inwoners en bedrijven van de gemeente Assen gebruik maken van drie verschillende subsidies om te helpen hun omgeving klimaatbestendig te maken: voor het aanschaffen van een regenton, voor het aanleggen van een groen dak en voor het afkoppelen van de regenpijp van het gemengde rioolstelsel.