Groningen tuint om!

20 april 2021

Wat een mooie actie van Waterbedrijf Groningen! De sympathieke hovenier TuinTom leert Groningers om makkelijk en goedkoop natuurlijker te tuinieren. Met tips en trucs om de tuin mooi en netjes te houden zonder gif of waterverspilling: omtuinen! Watervriendelijke tuinen? Daar zijn we als waterschap natuurlijk ook hartstikke blij mee! Dus...

Opruimen dode vogels op zeedijk

19 april 2021

Momenteel treffen we op onze zeedijk regelmatig dode vogels aan die getroffen zijn door het vogelgriepvirus. Het gaat met name om brandganzen die vertoeven op de kwelders langs de zeedijk. We maken dagelijks een ronde over de zeedijk om de dode dieren weg te halen. Bezoekers van onze zeedijk roepen...

We halen kleiblokken uit de dijk

15 april 2021

Op de Dollarddijk bij Finsterwolde steken we momenteel kleiblokken uit de dijk. In juni testen we deze kleiblokken in de Deltagoot van Deltares in Delft. We onderzoeken dan de kwaliteit van de klei en de grasmat. Dit is onderdeel van het onderzoek naar de geschiktheid van...

Droogteseizoen start met aangevulde grondwaterstanden

31 maart 2021

Op 1 april start het droogteseizoen. Na de droge jaren 2018, 2019 en 2020 waren de grondwaterstanden laag in de gebieden waar we geen water kunnen aanvoeren. De afgelopen winter trad een goed herstel op, vooral door de vele neerslag die er viel in december en februari. Grondwaterstanden zijn in...

Groningse bever verhuisd

24 maart 2021

We hebben in de nacht van dinsdag op woensdag de bever gevangen die verbleef in de omgeving van het Winschoterdiep in het Europark in Groningen. Het dier is vervoerd naar Oost-Groningen en woensdag aan het begin van de ochtend door Natuurmonumenten uitgezet in het stroomgebied van de Ruiten Aa. De...

Subsidieregelingen Assen van start

9 maart 2021

Vanaf 1 maart 2021 kunnen inwoners en bedrijven van de gemeente Assen gebruik maken van drie verschillende subsidies om te helpen hun omgeving klimaatbestendig te maken: voor het aanschaffen van een regenton, voor het aanleggen van een groen dak en voor het afkoppelen van de regenpijp van het gemengde rioolstelsel.

Lek in sluisdeur Termunterzijl

5 maart 2021

De sluisdeuren onder De Boog van Ziel in Termunterzijl lekken op dit moment. De lekkage vormt geen risico voor de bescherming tegen het zeewater en wordt halverwege maart gedicht. De situatie wordt door onze medewerkers in de gaten gehouden. Bij vloed stroomt er via het lek in de sluisdeur zout...

Oproep nieuwe kijk op water

25 februari 2021

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het komende kabinet staat voor enorme uitdagingen op het gebied van o.a. de energietransitie, woningbouwopgave, ruimtelijke ordening, stikstof, natuur en klimaat. De verbindende factor in deze opgaven is water. Daarom hebben de Unie van Waterschappen en Vewin, de koepelorganisatie van de drinkwaterbedrijven, samen...

Groningse bever krijgt nieuwe verblijfplaats

24 februari 2021

We hebben kooien geplaatst in de omgeving van het Winschoterdiep in het Europark in Groningen. Met de kooien willen we de bever vangen die hier op het moment verblijft. Na vangst zal het dier een nieuwe verblijfplaats krijgen en in samenwerking met Natuurmonumenten worden uitgezet in het stroomgebied van de...

Aanvangstijd bestuursvergadering vervroegd

16 februari 2021

De vergadering van ons algemeen bestuur op woensdag 17 februari begint niet om 20.00 uur, maar om 18.00 uur. De aanvangstijd is vervroegd vanwege de ingestelde avondklok. De vervroegde aanvangstijd geldt voor alle avondvergaderingen van ons algemeen bestuur, zo lang de avondklok van kracht is. Het bestuur van waterschap Hunze...