Vrijwilligers bedankt!

31 januari 2024

Afgelopen dinsdagavond hebben we voor onze vrijwilligers een stamppottenbuffet georganiseerd. Als blijk van waardering en om ze te bedanken voor hun inzet om cultuurhistorisch watererfgoed in stand te houden. En voor het enthousiasme en de betrokkenheid waarmee dit gebeurt!

De bijeenkomst is door nagenoeg al onze vrijwilligers bezocht. De circa 70 aanwezige vrijwilligers hebben, na een hartelijk welkom door dagelijks bestuurslid Inge Eshuis, zich het stamppottenbuffet goed laten smaken. In een leuke en gezellige sfeer.

We hebben verschillende molens en historische gemalen in ons werkgebied. Vrijwilligers houden dit cultuurhistorisch watererfgoed in stand. Ook zorgen zij voor openstelling voor het publiek en geven zij dan tekst en uitleg.