Waterschapspenning voor Harm Küpers

10 april 2024

Onze secretaris-directeur Harm Küpers heeft woensdagavond 10 april de waterschapspenning uitgereikt gekregen tijdens de vergadering van ons algemeen bestuur. Dit als erkenning voor zijn ruime staat van dienst bij waterschap Hunze en Aa’s en diens rechtsvoorgangers.

Voor Harm Küpers was het de laatste besluitvormende vergadering van ons algemeen bestuur. Hij gaat binnenkort met pensioen. In de vergadering werd stilgestaan bij zijn aanstaande afscheid bij waterschap Hunze en Aa’s. Uit handen van dijkgraaf Geert-Jan ten Brink kreeg de heer Küpers de waterschapspenning uitgereikt.

Geert-Jan ten Brink: “Harm Küpers heeft veel betekend voor de waterschapssector in het algemeen en voor Hunze en Aa’s in het bijzonder. 17 jaar heeft hij leidinggegeven aan de ontwikkeling van ons waterschap. Nuchter en bescheiden. Gedreven door passie en enthousiasme en het maatschappelijk belang van goed waterbeheer. We zijn hem meer dan dankbaar.”