Informatiebijeenkomst aangepast waterbeheer vanwege bodemdaling door zoutwinning

29 januari 2024

Het bedrijf Nedmag wint in de omgeving van Veendam magnesiumzout. Als gevolg hiervan daalt de bodem ten westen van Veendam. Als waterschap zorgen wij ervoor dat we waterpeilen mee laten dalen met de bodemdaling, zodat de waterhuishouding in het gebied niet verslechtert. Daarvoor zijn verschillende maatregelen nodig. Zoals de aanleg van enkele stuwen en gemalen, peilaanpassingen en extra ruimte voor water. We houden op woensdag 14 februari een informatiebijeenkomst over de maatregelen die nodig zijn.

De informatiebijeenkomst is op woensdag 14 februari, in ons waterschapshuis (Aquapark 5, 9641 PJ Veendam). We bieden twee momenten aan: van 16.30 tot 18.00 uur en van 19.30 tot 21.00 uur. De bijeenkomst start met een presentatie over de maatregelen die nodig zijn om het waterbeheer aan te passen aan toekomstige bodemdaling. Hierna is er gelegenheid om hierover met medewerkers van waterschap Hunze en Aa’s in gesprek te gaan. Ook Nedmag is aanwezig om eventuele vragen over zoutwinning te beantwoorden.

Wie van plan is om een van de bijeenkomsten te bezoeken, vragen we om dit aan ons door te geven. Dit met het oog op de organisatie. Stuur hiervoor een mail aan mevrouw Ampak, m.ampak@hunzeenaas.nl. Zou u ook willen aangeven naar welke bijeenkomst u gaat (16.30 uur of 19.30 uur)?

Zie voor meer informatie onze webpagina over dit project.