Veiligheid

Wij zorgen ervoor dat u veilig kunt wonen, werken en recreëren in ons gebied. We hebben 700 kilometer dijken en kaden, die zorgen ervoor dat u droge voeten houdt.

Lees verder
schapen op een dijk

Schoon water

Wij zuiveren uw afvalwater. Maar daarnaast zijn er meer onderdelen waar wij aan werken om het water schoon te houden in ons gebied.

Lees verder
rwzi

Voldoende water

Het is belangrijk om voldoende water in ons gebied te hebben. Bij teveel én te weinig water komen wij in actie. Bij natte perioden voeren we water af. Bij droogte voeren we water aan.

Lees verder
stuw

Uitgelicht

bestuursleden tijdens een vergadering

Verslag AB-vergaderingen

Hier vindt u de stukken van de meest recente vergaderingen van het AB.

Meer vergaderstukken

Waterkaart

Op onze waterkaart zie u waar onze gemalen en sluizen staan. Ook ziet u waar we uw afvalwater zuiveren en werken aan onze projecten. Maar er is meer te ontdekken op onze waterkaart.

Wat doen wij?

Wij zijn verantwoordelijk voor voldoende en schoon oppervlaktewater. En we zorgen ook voor waterveiligheid in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe.

  • We zuiveren oppervlakte- en afvalwater
  • Varen vissen en recreëren in ons gebied
  • Wateraanvoer in tijden van droogte
  • Veilige zeedijken en kanaaldijken
  • Onderhoud van taluds watergangen
Lees meer over ons

Ideeënbus

Heeft u een goed idee voor het waterschap? Laat het ons weten!

Stuur uw idee
Idee

Ik vind dat iedereen weten moet,
wat het waterschap allemaal voor onze veiligheid doet!

Mara Min, het gezicht van Hunze en Aa's

Agenda

Volledige agenda

Ga mee op zeedijkexpeditie en leer hoe wij omgaan met hoogwatersituaties. http://t.co/QXON7zdFHv http://t.co/o4cBzx3EKB

Volg ons op

Hunze en Aa's