Vismigratiedag

In het voorjaar trekken verschillende vissoorten vanuit het zoute zeewater naar het zoete binnenwater. Waterschappen maken dat mogelijk.

Kom naar de vismigratiedag!
Zaterdag 25 mei 2024 is er een wereldwijde vismigratiedag. Over de hele wereld worden activiteiten georganiseerd op het gebied van vissen. Waterschap Hunze en Aa’s doet dat tijdens een belevingswandeltocht in Termunterzijl. Van oudsher een vissersdorp. Nu een prachtig dorp om door te struinen. Op deze dag staat het in het teken van het leven van de vis. Meer informatie over de vismigratiedag 2024

Waterschappen werken aan een betere leefomgeving voor de vis
Vroeger bouwden we dijken, stuwen en gemalen voor de veiligheid. Maar daarmee bouwden we ook obstakels voor de vissen. De laatste jaren herstellen we dit. We maken die obstakels passeerbaar voor de vis. Zo werken we aan de verbetering van de leefomgeving voor vissen, waarbij sommige soorten specifiek in een beek leven en anderen juist in een meer of kanaal. Hieronder duiken we een rustig kanaal in.

driedoornige stekelbaars

Vismigratiekaart

De ingangen van zee naar het binnenland zijn de afgelopen jaren vispasseerbaar gemaakt. Heel veel is al gebeurd. We leggen vispassages aan en vervangen stuwen door vistrappen. Bovendien herstellen we beken door ze weer te laten meanderen en maken we oevers visvriendelijk, zodat de vissen goede beschutte plekken hebben om er op te groeien of te paaien.

In onderstaande vismigratiekaart ziet u welke knelpunten we de afgelopen jaren hebben opgelost en welke we de komende jaren op gaan lossen.

Visie Vismigratie

Samen met Sportvisserij Groningen Drenthe hebben we de Visie Vismigratie ‘Van Wad tot Aa’ opgesteld. We werken aan goede verbindingen tussen de verschillende leefgebieden. Dit is voor vissen van groot belang voor een goede spreiding en vervulling van een volledige levenscyclus. Sommige vissen hebben bijvoorbeeld zoet én zout water nodig.

Met de noordelijke waterschappen werken we samen aan een voor vissen goed passeerbare kust binnen het project Ruim Baan voor Vissen.

Vismigratieonderzoek

Door te monitoren weten we of de maatregelen die we nemen de juiste zijn. Zo kijken we in het voorjaar hoeveel vissen er ons land in trekken. Soms zenderen we de vissen om ze te kunnen volgen. Zo zien we dat sommige Windes ieder jaar rond dezelfde tijd weer terug komen in de Hunze om er bij Gieterveen en Gasselternijveen te paaien bij de steendrempels die we daar hebben aangelegd.

Sportvisserij Groningen Drenthe en Hogeschool Van Hall Larenstein helpen ons bij dit soort vismigratieonderzoeken.

Zeldzame rivierprik in ons gebied

In het Gasterensche diep leven een aantal rivierprikken. Bijzonder, want deze dieren zijn zeldzaam. Rivierprikken zijn visachtige dieren die al miljoenen jaren bestaan. Rivierprikken houden van schoon en snelstromend water. Ze gebruiken de steendrempels van de voorden en de vistrappen om hun eitjes te leggen. De larven van de rivierprik leven de eerste drie jaar op de bodem van de beek. Daarna vertrekken ze als volwassenen naar zee. Na ongeveer twee jaar keren ze terug naar de beek om zich daar voort te planten.