Ecologische verbetering oevers Oldambtmeer

Ecologische verbetering oevers Oldambtmeer

Om de waterkwaliteit van het Oldambtmeer te verbeteren wil het waterschap de bestaande oeverzones aanpakken.

In voorbereiding

Water- en natuuropgaven Amerdiep

Water- en natuuropgaven Amerdiep

Op verschillende plekken in de Drentsche Aa hebben we een opgave voor water en natuur: herstel van de historische en natuurlijke waarde van het beekdal.

In voorbereiding

Kadeversterking Borgsloot

Kadeversterking Borgsloot

Voldoet een kade niet aan de veiligheidsnorm, dan passen we de kade aan.

1 mei 2022 tot 1 september 2023

In voorbereiding

Kadeverbetering Noord-Willemskanaal

Kadeverbetering Noord-Willemskanaal

Als een kade niet sterk genoeg is, verbeteren we deze. Om veiligheid te kunnen garanderen.

In voorbereiding

Naar een Brede Groene Dijk

Naar een Brede Groene Dijk

De zeedijk moet worden versterkt om ook in de toekomst veilig te blijven.

In voorbereiding

Pilotproject Bodemdaling door Veenoxidatie

Pilotproject Bodemdaling door Veenoxidatie

Als veen boven het grondwaterpeil komt, verdwijnt het, waardoor de bodem daalt. Hoe doorbreken we dit?...

In voorbereiding