Jelmer Kooistra

Als secretaris-directeur ben ik de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Enerzijds de secretaris van het bestuur en in die hoedanigheid aanwezig bij de vergaderingen van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur. En anderzijds directeur van de organisatie.

Geert-Jan ten Brink

We dragen allen een verantwoordelijkheid naar toekomstige generaties Wie vanuit de lucht naar Nederland kijkt, ziet een landschap met veel rechte lijnen. Kavelgrenzen, wegen, sloten en kanalen zijn het zichtbare bewijs dat menselijk ingrijpen ons land heeft gevormd. We wonen, ondernemen en leven op plekken...