Jelmer Kooistra

Als secretaris-directeur ben ik de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie. Enerzijds de secretaris van het bestuur en in die hoedanigheid aanwezig bij de vergaderingen van zowel het dagelijks als het algemeen bestuur. En anderzijds directeur van de organisatie.