Nieuws

Informatiebijeenkomst aangepast waterbeheer vanwege bodemdaling door zoutwinning

29 januari 2024

Het bedrijf Nedmag wint in de omgeving van Veendam magnesiumzout. Als gevolg hiervan daalt de bodem ten westen van Veendam. Als waterschap zorgen wij ervoor dat we waterpeilen mee laten dalen met de bodemdaling, zodat de waterhuishouding in het gebied niet verslechtert. Daarvoor zijn verschillende maatregelen nodig. Zoals de aanleg...

Minder muskusratten en meer beverratten gevangen in 2023 in Noordoost Nederland

29 januari 2024

Populatie muskusratten en beverratten steeds beter onder controle...

Waaiboei weer terug in Nieuwe Statenzijl

20 januari 2024

De Waaiboei is sinds vandaag weer terug op zijn vertrouwde plek in Nieuwe Statenzijl. Deze prachtige beschermengel van de zeedijk was voor de kerst opeens verdwenen. Het duurde even voordat medewerkers van het waterschap door hadden dat het niet om een reguliere onderhoudsbeurt ging. Want wie neemt nu dit 8...

Veel schade door doorgravingen onderhoudspaden

19 januari 2024

Onze onderhoudspaden zijn op heel veel plekken doorgraven door aanliggende landeigenaren. We begrijpen dat er in de afgelopen natte periode niet altijd een buis is geplaatst in een doorgraving van onze paden, zoals we dat normaal vragen. Maar, hierdoor is wel veel schade aan zowel onderhoudspaden als de taluds ontstaan.

Deze winter geen schouw van sloten in landelijk gebied

18 januari 2024

Medewerkers van het waterschap Hunze en Aa’s gaan de jaarlijkse slootschouw in het landelijk gebied deze winter niet uitvoeren. Vanwege de grote hoeveelheden neerslag van de afgelopen maanden is het heel nat. Machines kunnen nog steeds het land niet op om de sloten schoon te maken. Eerder was daarom de...

Proef met drone

11 januari 2024

De komende maanden gaan we experimenteren met de inzet van een drone. De drone gaan we bijvoorbeeld gebruiken bij inspecties van dijken en taluds en handhavingstaken. Ook kan de drone worden gebruikt bij calamiteiten, landmeetkundige werkzaamheden, opsporen van blauwalg en beverbeheer. Goede ervaringen Een drone is snel inzetbaar en kan...

Waterstanden dalen, vorstprotocol nog in ijskast

8 januari 2024

De waterstanden in ons hele gebied dalen gestaag. We zijn nog steeds volop water aan het afvoeren. We nemen daarbij de tijd om op onze boezem (ons kanalenstelsel) al het overtollige water af te voeren. Zo daalt het waterpeil rustig en gelijkmatig. Hiermee proberen we schade aan kaden en dijken...

Waterstanden zakken

5 januari 2024

De voorspellingen van gisteren komen overeen met de werkelijkheid. De waterstanden gaan naar beneden. Nog wel volop waterafvoer Er komt uiteraard nog wel heel veel water vanuit het achterland. We voeren daarom nog volop af, echter zonder de kleine zeesluis van Rijkswaterstaat. Deze hoeft niet meer mee te stromen.

Vanochtend was de piek

4 januari 2024

Vanmorgen hadden we de piek, en daarna zakten de waterstanden weer naar beneden. Op de ene plek gaat dat iets sneller dan op de andere. Met name het Duurswoldgebied bleef nog iets achter. De historische diesels blijven dus nog even mee draaien. Nog even volop pompen en spuien Ook...

Opnieuw hoge waterstanden

3 januari 2024

Door de grote hoeveelheid neerslag van de afgelopen dagen zien we de waterstanden in de watergangen heel snel stijgen. Die stijging gaat sneller dan normaal, omdat de bodem nog steeds vol zit met water. Onze gemalen draaien volop en de momenten dat er gespuid kan worden, gebruiken we optimaal. De...