Nieuws

Bericht voor beregenaars

9 juni 2023

We zien in het gebied dat er steeds meer beregend wordt. Zolang er voldoende water is, is dat geen probleem. Maar onze peilbeheerders moeten wel weten waar de watervraag is. Alleen dan kunnen zij ervoor zorgen dat er voldoende water is. Wordt een watergang ‘leeg’ gepompt, dan kan het dagen...

Kijk eerst of het er veilig kan

8 juni 2023

Hoewel het water nog best koud is, lijkt het heel aantrekkelijk om een duik te nemen. Ga je die uitdaging aan, doe dat dan in een van de officiële zwemplassen. Dáár controleren wij de waterkwaliteit. Waar dan? Op zwemwater.nl en in de zwemwaterapp staan alle officiële zwemplassen van Nederland. Er...

Onderzoek beschikbaarstelling maaipaden voor GLB

6 juni 2023

Ons dagelijks bestuur heeft besloten te onderzoeken of onze maaipaden en watergangen in 2024 ingezet kunnen worden als landschapselementen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit volgend op verschillende landelijke ontwikkelingen en verzoeken hiertoe. Het GLB heeft voor agrariërs als eis 4% niet-productieve landbouwgrond aan te houden voor deelname aan...

Groningen doet beroep op Tweede Kamer: u bent aan zet!

6 juni 2023

Volksvertegenwoordigers en bestuurders uit de hele provincie Groningen, waaronder Hunze en Aa’s, roepen de leden van de Tweede Kamer op om stelling te nemen in het debat over de parlementaire enquête aardgaswinning van dinsdag 6 en woensdag 7 juni. “U bent aan zet,” schrijven zij in een petitie. In een...

Jongeren strijden voor beste idee duurzaam waterbeheer

5 juni 2023

Op donderdag 8 juni presenteren leerlingen van alle noordelijke technasiumscholen hun oplossing voor duurzaam waterbeheer in Wildlands Adventure Zoo in Emmen, een plek waar veel innovatie plaatsvindt op het gebied van duurzaamheid en circulair gebruik van grondstoffen. Product en campagne Douchen, schoonmaken, het toilet spoelen, de tuin sproeien; we...

Subsidieprojecten schoner water en klimaatneutrale landbouw

1 juni 2023

Samen met de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest stellen we geld beschikbaar voor subsidie aan projecten uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het gaat om projecten die bijdragen aan de waterkwaliteit en klimaatneutrale landbouw. De landbouwsector krijgt steeds meer te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zoals te veel of juist...

Westerwolde Wandelweekend

31 mei 2023

Al sinds enkele jaren zijn wij partner van het Westerwolde Wandelweekend. Dit jaar vindt het plaats op 24 en 25 juni. De start is in Ter Apel.​​ Prachtige routes Er zijn weer prachtige routes uitgestippeld. Deelnemers aan het Westerwolde Wandelweekend komen dit jaar weer op plaatsen die je niet zomaar...

Nieuw dagelijks bestuur

24 mei 2023

Ons waterschap heeft een nieuw dagelijks bestuur. De dagelijks bestuursleden zijn op 24 mei benoemd in de vergadering van ons algemeen bestuur. Dit zijn de heer Martijn van Mensvoort (BBB), mevrouw Inge Eshuis (Water Natuurlijk), mevrouw Anja Woortman (PvdA) en de heer Jakob Bartelds (geborgd ongebouwd). Samen met dijkgraaf Geert-Jan...

Coalitieakkoord ‘Samen Leven met Water’

16 mei 2023

Waterschap Hunze en Aa’s heeft een nieuwe coalitie en nieuw coalitieakkoord. Het coalitieakkoord ‘Samen Leven met Water’ wordt besproken in de vergadering van ons algemeen bestuur op woensdag 24 mei. Dan wordt ook ons nieuwe dagelijks bestuur benoemd. BBB, Water Natuurlijk, PvdA en geborgd ongebouwd vormen de nieuwe coalitie. Voortzetting...

Operatie Schepnet voor schoner water

11 mei 2023

Onder de noemer Operatie Schepnet vinden er deze week uiteenlopende activiteiten plaats op en rond Groningse en Drentse wateren. Het gaat niet alleen om concrete schoonmaakacties, maar ook om activiteiten op het gebied van voorlichting en jongereneducatie. Zaterdag 13 mei sluiten we de week af met een feestelijke opruimdag op...