Nieuws

Herstellen doorgravingen en taluds

11 maart 2024

Medewerkers van het waterschap zijn al enige tijd bezig met herstelwerk van watergangen. Door het natte weer van de afgelopen maanden hebben veel taluds schade of zijn ingezakt. Bagger op gronden Medewerkers leggen tijdens het onderhoud bagger uit de watergang tijdelijk op de kant om te drogen. Dit betekent in...

Kanaal Valthermond in ere hersteld

8 maart 2024

Waterschap ondersteunt bijzonder bewonersinitiatief...

Jelmer Kooistra voorgedragen als nieuwe secretaris-directeur

1 maart 2024

Ons dagelijks bestuur draagt Jelmer Kooistra voor als nieuwe secretaris-directeur van Hunze en Aa’s. Als ons algemeen bestuur op 13 maart instemt met de benoeming, dan neemt de heer Kooistra met ingang van 17 juni het stokje over van Harm Küpers, die dan met pensioen gaat. De secretaris-directeur van een...

Duurzame gebiedsontwikkeling Parkwijk Stadskanaal door VWO5-leerlingen Ubbo Emmius

29 februari 2024

Op verzoek van diverse organisaties die actief zijn in de Parkwijk, is de samenwerking gezocht met leerlingen in de wijk. VWO 5 leerlingen van het Ubbo Emmius , onder leiding van Christien Hommes, docent Aardrijkskunde en coördinator van het onderzoek, gaat in het kader van aardrijkskunde en burgerschap, onderzoek doen...

Onderzoek Groote Polder bij Borgsweer krijgt vervolg

27 februari 2024

Overheden, natuur- en milieuorganisaties en bedrijven gaan samen met bewoners een plan uitwerken voor de Groote Polder bij Borgsweer. Dat hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen met instemming van het dagelijks bestuur van waterschap Hunze en Aa’s en de overige betrokken organisaties besloten. Tussen 2020 en 2022 is de...

Uitval rioolwaterzuivering 2e Exloërmond door vreemde lozing

13 februari 2024

De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in 2e Exloërmond is de afgelopen weken twee keer in storing gegaan door een onbekende lozing op het riool. Drie weken geleden ging de zuivering voor het eerst in storing. Door deze lozing werd een deel van de bacteriën die het afvalwater schoonmaken gedood, waardoor het rioolwater...

Plaquette bij dijkcoupure Nieuwe Statenzijl

9 februari 2024

Wie onlangs in de buurt van Nieuwe Statenzijl is geweest heeft misschien de bijzondere plaquette al gezien. Deze steen met namen is aan de muur van de dijkcoupure bevestigd. Het gaat om een plaquette van het voormalige waterschap Stadspolder. Enige tijd geleden zocht mevrouw Andrea van Wieringen op advies van...

Voorbereiding versterking Dollarddijk

7 februari 2024

Wij zijn beheerder van de zeedijk tussen Delfzijl en de Duitse grens. Om Nederland te beschermen tegen hoogwater vanuit zee, moeten alle dijken in 2050 voldoen aan de landelijke normen. Afgelopen jaren zijn alle dijken in Nederland getoetst. Uit die beoordeling blijkt dat onze zeedijk over de hele lengte van...

Gezamenlijke aanpak ondermijning in Drenthe

2 februari 2024

Onze dijkgraaf heeft samen met bestuurders van de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn handtekening gezet onder de Drentse Aanpak Ondermijning. Hiermee spreken wij de intentie uit om op het gebied van ondermijning nauw samen te werken. Samen gaan we aan de slag op het gebied van bewustwording, informatiepositie,...

Pilot ‘Goede Bodem als Basis’

2 februari 2024

Een groep van tien akkerbouwers in het stroomgebied van de Hunze gaat op kleinschalige manier aan de slag met bodem- en watermaatregelen. Het is de praktijkpilot ‘Goede Bodem als Basis’ van Agrarische Natuur Drenthe (AND), in opdracht van waterschap Hunze en Aa’s. De akkerbouwers werken in de pilot samen met...