Nieuws

Oefening sluiting dijkdoorgangen in Delfzijl

21 september 2023

Donderdagavond 21 september, vanaf 17.00 uur tot 22.00 uur, oefenen waterschap Noorderzijlvest en waterschap Hunze en Aa’s met het jaarlijkse sluiten van de dijkdoorgangen, de coupures, bij de haven in Delfzijl. We doen dit ieder jaar voorafgaand aan het stormseizoen. Stormseizoen Tussen oktober en april komt het vaakst storm en...

Droogtenieuws

1 augustus 2023

Hier leest u het meest actuele nieuws over de droogte.

Schouwkaarten liggen ter inzage

28 juli 2023

Ieder jaar controleren wij in november en december of de schouwsloten goed onderhouden zijn. Schouwsloten zijn sloten die van belang zijn voor de water aan- en afvoer. De aanliggende eigenaar moet deze sloot schoon houden. Om te weten voor welke sloten dit geldt, worden jaarlijks schouwkaarten vastgesteld. Op deze kaarten...

Drents gedicht voor De Branden

6 juli 2023

Voor de afsluiting van project De Branden werd speciaal een Drents gedicht geschreven door dichter Suze Sanders, met dank aan Huus van de Taol. Suze is pseudoniem voor Albertien Klunder. Ze schrijft gedichten in het Drents en in het Nederlands. Er zijn zes dichtbundels van haar uitgegeven. Ze won verschillende...

Nieuw: ‘Water op de boerderij’

30 juni 2023

Onlangs gingen we met een nieuwe educatieles op pad: water op de boerderij. Samen met basisschoolleerlingen bezochten we een boerenbedrijf in hun eigen omgeving. Om ze te laten zien en te vertellen over de belangrijke rol die water speelt bij het verbouwen van gewassen. Wat ze leerden Tientallen kinderen kwamen...

Akkoord met NAM over zekerheidsstelling voor bodemdalingsschade

28 juni 2023

De provincie Groningen, de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s en Groningen Seaports (GSP) hebben met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) overeenstemming bereikt over zekerheidsstelling voor een bedrag van 500 miljoen euro. Hiermee is er vanaf nu zekerheid over de vergoeding van bodemdalingsschade door gaswinning. De zekerheidsstelling houdt in dat...

Gemaal Duurswold toekomstbestendig én visveilig

28 juni 2023

We passen gemaal Duurswold aan om de effecten van bodemdaling en zeespiegelrijzing op te vangen én de visveiligheid te vergroten. Ons algemeen bestuur stelt hiervoor € 3.250.000,- beschikbaar. Gemaal Duurswold in Delfzijl is gebouwd in 1932. Het heeft drie pompen. Twee met een elektromotor die we inzetten voor het reguliere...

Herbenoeming dijkgraaf Geert-Jan ten Brink

27 juni 2023

Woensdagavond 28 juni is er een bijzondere vergadering van ons algemeen bestuur die volledig in het teken zal staan van de herbenoeming van Geert-Jan ten Brink als dijkgraaf van ons waterschap. Dijkgraven worden door de Kroon benoemd voor een periode van zes jaar. Tijdens de bijeenkomst zal mevrouw Jetta Klijnsma,...

Het blijft droog, neerslagtekort stijgt

12 juni 2023

De afgelopen weken is er geen neerslag gevallen. Daarnaast is het ook erg warm, waardoor er veel water verdampt. Hierdoor wordt het tekort aan neerslag snel groter. De weersverwachting geeft aan dat het de komende week ook warm en droog blijft. Daarom hebben wij de wateraanvoer vanuit het IJsselmeer verhoogd...

Grote dieselpomp naar Oekraïne

9 juni 2023

Waterschap Hunze en Aa’s gaat een grote dieselpomp leveren aan Oekraïne. De pomp zal worden ingezet om de wateroverlast te bestrijden die het gevolg is van het doorbreken van de Kachovka-stuwdam. Daarmee geven we gehoor aan het bijstandsverzoek van het Ministerie van Buitenlandse zaken om materieel te leveren. De motorpomp...