Algemeen Bestuur 25-05-2016

13 Rondvraag 14 Sluiting

12 Hunze en Aa’s over de grens 2013-2015

11 Duurzaamheidsverslag 2015

9 Compensatie bodemdaling door gaswinning Zuidlaardermeer en Hunze

8 Kader energie- en opwekking

7 Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa

6 Vaststelling peilbesluit Veendam-Muntendam

5 Privacy en informatiebeveiliging

4 Jaarrekening 2015

3 Besluitenlijst 23 maart

2 Mededelingen

1 Opening