Algemeen Bestuur 25-05-2016

1 Opening

2 Mededelingen

3 Besluitenlijst 23 maart

4 Jaarrekening 2015

5 Privacy en informatiebeveiliging

6 Vaststelling peilbesluit Veendam-Muntendam

7 Uitvoeringsprogramma oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa

8 Kader energie- en opwekking

9 Compensatie bodemdaling door gaswinning Zuidlaardermeer en Hunze

11 Duurzaamheidsverslag 2015

12 Hunze en Aa’s over de grens 2013-2015

13 Rondvraag 14 Sluiting

Was deze informatie nuttig?