Algemeen bestuur 6 oktober 2021

12 verslagen commissies 22 september 2021

09 Evaluatie beekverhoging Anloƫrdiepje

08 Vaststelling projectplan Natuurvriendelijke Oevers Noord-Willemskanaal

07 Bestuursovereenkomst inzet DAW+ Drenthe 2021-2022

06 Reservering DAW+ krediet Groningen

05 Voorbereidingskrediet modificaties RWZI Veendam

04 Analyse ambities, investeringen en realisatiepotentieel

03 Besluitenlijst 23 juni 2021

02b Planningsschema

02a Mededelingen

01 Opening