Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Wij vinden het belangrijk om beschikbare gelden zo goed mogelijk te besteden. We hebben daarbij aandacht voor het effect op milieu en samenleving en betrekken waar mogelijk regionale bedrijven. Deze en andere uitgangspunten hebben we vastgelegd in het door het dagelijks bestuur vastgestelde inkoop & aanbestedingsbeleid (2022).

In ons inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn regels en normen voor inkoop en aanbesteden opgenomen.

De waterschappen in Nederland hebben algemene waterschaps-inkoopvoorwaarden (AWIV) ontwikkeld. Wij hanteren deze inkoopvoorwaarden bij inkooptransacties. De voorwaarden sturen we altijd mee met een offerte aanvraag of publiceren we bij de aanbestedingsdocumenten. Afhankelijk van de opdracht worden de passende inkoopvoorwaarden gekozen.