Over aanbesteden

Wij werken met belastinggeld. Daarom zorgen we ervoor dat we op een transparante en heldere manier inkopen en aanbesteden.

In 2016 is door ons dagelijks bestuur het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 vastgesteld. Hierin zijn regels en normen voor inkoop en aanbesteden opgenomen.  Het beleid voldoet aan de Europese  en nationale wet- en regelgeving.

De waterschappen in Nederland hebben algemene waterschaps-inkoopvoorwaarden (AWIV) ontwikkeld. Wij hanteren deze inkoopvoorwaarden bij inkooptransacties. De voorwaarden sturen we altijd mee met een offerte aanvraag of publiceren we bij de aanbestedingsdocumenten.

Downloads aanbesteden