Over aanbesteden

Wij werken met belastinggeld. Daarom zorgen we ervoor dat we op een transparante en heldere manier inkopen en aanbesteden.

In 2016 is door ons dagelijks bestuur het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 vastgesteld. Hierin zijn regels en normen voor inkoop en aanbesteden opgenomen.  Het beleid voldoet aan de Europese  en nationale wet- en regelgeving.

De waterschappen in Nederland hebben algemene waterschaps-inkoopvoorwaarden (AWIV) ontwikkeld. Wij hanteren deze inkoopvoorwaarden bij inkooptransacties. De voorwaarden sturen we altijd mee met een offerte aanvraag of publiceren we bij de aanbestedingsdocumenten.

Downloads aanbesteden

Was deze informatie nuttig?