Meervoudig onderhands

Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding moeten minimaal drie en mogen we maximaal vijf leveranciers uitnodigen om een aanbieding te doen.

Het waterschap hanteert de volgende werkwijze bij meervoudig onderhandse aanbestedingen:

  1. Minimaal 3 en maximaal 5 leveranciers worden rechtstreeks uitgenodigd door het waterschap.
  2. Drie leveranciers worden rechtstreeks uitgenodigd door het waterschap en twee leveranciers kunnen zich, na een aankondiging op deze website en oproep op twitter, melden om ook te worden toegelaten tot de aanbestedingsprocedure. Daarbij wordt per aanbesteding aangegeven aan welke eisen moet worden voldaan om te worden toegelaten.
  • Het waterschap zal de eerste twee gegadigden die zich melden (per e-mail) en die ook voldoen aan de gestelde eisen, toelaten tot de aanbestedingsprocedure.
  • Partijen kunnen zich melden via het e-mailadres: tender@hunzeenaas.nl 
  • Partijen die zich later melden dan de eerste twee gegadigden worden niet in behandeling genomen. Dit geldt ook voor leveranciers die niet specifiek naar een actuele aanbesteding verwijzen.

Bij het bepalen van de werkwijze worden de bepalingen van het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van het waterschap in acht genomen. Het waterschap streeft er naar om de werkwijze genoemd bij optie 2 bij zo veel mogelijk meervoudig onderhandse aanbestedingen toe te passen. Acquisitie nemen we niet in behandeling.​​​

Op dit moment zijn er geen meervoudig onderhandse aanbestedingstrajecten.