Droogte

Droogte wordt veroorzaakt doordat er in de zomer meer water verdampt dan het regent. Dit komt de laatste jaren steeds vaker voor. Om droogte te bestrijden, moeten we water aanvoeren uit het IJsselmeer.

Bekijk de film
Beregenen

Zwemwater

Als het warm is, is het heerlijk om verkoeling te zoeken in het water. Massaal zoeken we zwemwater op bij mooi weer. Toch is het zaak goed op te letten waar u gaat zwemmen, zodat u voorkomt dat u of uw kinderen ziek worden.

Bekijk de film
Zwemwater

Zeedijk

De zeedijk zorgt voor veiligheid. Meer dan de helft van ons gebied ligt onder de zeespiegel. Was de zeedijk er niet, dan zou meer dan de helft van ons gebied onder water staan.

Bekijk de film
Zeedijk

Uitgelicht

stuw

Beregeningsverbod opgeheven

Voor de Veenmarken is het beregeningsverbod opgeheven.

Lees meer

De ontwerp schouwkaarten liggen ter inzage

Zien of u aan een schouwsloot woont? Check het hier.

Bekijk de kaart

In memoriam

Ons bestuurslid Rudolf Feijen is overleden

In memoriam..

Waterkaart

Op onze waterkaart ziet u waar onze gemalen en sluizen staan. Ook ziet u waar we uw afvalwater zuiveren en werken aan onze projecten. Maar er is meer te ontdekken op onze waterkaart.

de waterkaart

Wat doen wij?

Wij zijn verantwoordelijk voor voldoende en schoon oppervlaktewater. En we zorgen ook voor waterveiligheid in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe.

  • We zuiveren oppervlakte- en afvalwater
  • Varen vissen en recreëren in ons gebied
  • Wateraanvoer in tijden van droogte
  • Veilige zeedijken en kanaaldijken
  • Onderhoud van taluds watergangen
Lees meer over ons

Contact: 0598-69 38 00

Op de contactpagina vindt u alle belangrijke nummers en mailadressen van het waterschap en meer.

Naar contactpagina
Idee

We zorgen voor waterbeheer op maat voor landbouw, natuur en stedelijk gebied. Dat maakt onze functie 24/7 uitdagend en uniek.

Jan Elze Meendering, peilbeheerder

Nieuws

Meer nieuws items

Agenda

Volledige agenda

De dijkinspecties leverden geen nieuwe bijzonderheden op. Wel stoppen we met het nat houden van de kaden langs het… https://t.co/JXm4xseYnX

Volg ons op

Hunze en Aa's