Schoonmaken

Wij maken uw afvalwater schoon. Vanuit elk huishouden stroomt gemiddeld 500 liter water per dag in het riool. Per jaar maken wij zo'n 38.000 miljoen liter water schoon.

Bekijk de film
Een vrolijk tolietbezoek

Storm en hoogwater

Hunze en Aa's zorgt voor uw veiligheid in periodes van extreme regenval en hoogwater. Wij zorgen voor de opvang en afvoer van regenwater en voor stevige dijken en kades.

Bekijk de film
Een lastige wondeling op de zeedijk

Voldoende water

Het is belangrijk om voldoende water in ons gebied te hebben. Om meerdere reden. Lees waneer we water afvoeren en wanneer we water aanvoeren.

Voldoende water
Een natte fietsrit

Uitgelicht

Vacatures

Wil je werken bij de beste werkgever 2018/2019?

Naar vacatures

Blogs van onze dijkgraaf

Onze dijkgraaf blogt over wat hem dagelijks bezig houdt.

Blogs lezen

Wat doen wij?

Wij zijn verantwoordelijk voor voldoende en schoon oppervlaktewater. En we zorgen ook voor waterveiligheid in Oost-Groningen en Noordoost-Drenthe.

  • We zuiveren oppervlakte- en afvalwater
  • Varen vissen en recreëren in ons gebied
  • Wateraanvoer in tijden van droogte
  • Veilige zeedijken en kanaaldijken
  • Onderhoud van taluds watergangen
Lees meer over ons

Contact: 0598-69 38 00

Op de contactpagina vindt u alle belangrijke nummers en mailadressen van het waterschap en meer.

Naar contactpagina
Idee

We zorgen voor waterbeheer op maat voor landbouw, natuur en stedelijk gebied. Dat maakt onze functie 24/7 uitdagend en uniek.

Jan Elze Meendering, peilbeheerder

Agenda

Volledige agenda

Volg ons op

Hunze en Aa's