Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt (milieu, bodem, water, wegen, monumenten, natuur, geluid en (nieuw)bouw).

Om ervoor te zorgen dat onze leefomgeving een gezonde, veilige en prettig leefbare plek is, hebben we in Nederland veel regels gemaakt. Zowel voor inwoners als bedrijven. De Omgevingswet bundelt deze regels. Een belangrijke verbetering van de nieuwe wet is dat de fysieke leefomgeving meer in samenhang wordt ingevuld. De bedoeling is dat hiermee de kwaliteit van de leefomgeving verbetert en dat betere besluiten worden genomen over de invulling van de buitenruimte.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt bijvoorbeeld met de Omgevingswet te maken als u iets wilt (ver)bouwen aan uw huis of tuin of als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet dan uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket.

Als iemand anders iets wil (ver)bouwen kunt u belanghebbende zijn. In de Omgevingswet staat wat de mogelijkheden zijn om uw mening over die plannen te geven (participatie).

Als u al toestemming (een vergunning) had om iets te doen, dan raakt u deze niet kwijt door invoering van de Omgevingswet.

Het (nieuwe) Omgevingsloket

Het (nieuwe) Omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samenkomt. In het Omgevingsloket kunt u:

  • zien of er een vergunning nodig is voor uw (bouw)project, en welke dat moet zijn;
  • zien of u een melding moet doen;
  • direct uw vergunning(en) aanvragen en meldingen indienen;
  • op een kaart per locatie zien welke regels en beleid ter plaatse gelden;
  • zien welke regels voor uw (geplande) werkzaamheden gelden;
  • bij het aanvragen van een vergunning aangeven hoe u participatie heeft toegepast en wat het resultaat daarvan was;
  • zien welke meldingen en aanvragen u heeft gedaan.

Belangrijk: Op dit moment is het dienstverleningsniveau van het Omgevingsloket nog niet vergelijkbaar met die van de platforms waar u eerder bovenstaande zaken kon regelen (bijvoorbeeld Ruimtelijke Plannen, Omgevingsloket Online en Activiteitenbesluit Internet Module). Er wordt door alle overheden voortdurend gewerkt aan het verbeteren en optimaliseren van alle functionaliteiten.

Ga naar het Omgevingsloket.

Meepraten en -denken: participatie

De Omgevingswet zorgt ervoor dat u in veel gevallen kunt meepraten over plannen die in uw buurt worden ontwikkeld (participatie). Het kan gaan om plannen van bijvoorbeeld ontwikkelaars, of plannen van de overheid (gemeente, waterschap, provincie of Rijk). Meepraten kan nu ook al, maar de Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken. Lokale overheden bepalen op welke manier u kunt meepraten.

Meer informatie over de manier waarop waterschap Hunze en Aa’s omgaat met participatie vindt u hier.

Meer informatie

Bent u inwoner? U kunt naar het Omgevingsloket voor informatie over (vergunning)aanvragen en voor lokale informatie over uw omgeving. Bijvoorbeeld over waterkwaliteit of geluidsnormen. Het Omgevingsloket is momenteel in ontwikkeling.

Bent u ondernemer? Ondernemers/bedrijven kunnen de pagina Uitleg voor het bedrijfsleven op iplo.nl raadplegen. Daar staat waar informatie is te vinden over de Omgevingswet en het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). De pagina verwijst zowel naar informatie op iplo.nl als op andere websites.