Omgevingsvergunning water

Als u gaat (ver)bouwen krijgt u met de Omgevingswet te maken. Doet u dit in de buurt van water? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning water nodig, of moet u daarvoor een melding doen.

Met een omgevingsvergunning kunnen burgers, bedrijven en overheden toestemming vragen om activiteiten in de leefomgeving uit te voeren.

Heeft u een bedrijf en verandert er niets aan uw bedrijfsvoering, dan hoeft u in principe niets te doen. Verleende vergunningen blijven meestal van kracht en u hoeft niet opnieuw een melding te doen.

Vergunningplicht is uitzondering

Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk activiteiten te regelen met algemene regels (dit zijn regels die voor iedereen gelden). In sommige gevallen moet een initiatiefnemer een melding doen voordat de activiteit mag worden uitgevoerd. Een initiatiefnemer kan een burger, bedrijf of de overheid zijn. Een beperkt aantal activiteiten is toch nog vergunningplichtig. In die gevallen moet de initiatiefnemer een omgevingsvergunning aanvragen.

De omgevingsvergunning geldt voor iedereen die de activiteit uitvoert waarvoor de vergunning is bedoeld. Dit kan degene zijn aan wie de vergunning is verleend, maar ook zijn opvolger. Het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap kunnen activiteiten aanwijzen die vergunningplichtig zijn. En in welke gevallen een melding volstaat. Het waterschap wijst in de waterschapsverordening de activiteiten aan waarvoor een vergunningsplicht of meldplicht voor geldt. Het Rijk stelt via het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) algemene regels.

1 aanvraag omgevingsvergunning

Het is mogelijk dat u voor de activiteit die u wilt uitvoeren, te maken hebt met vergunningplichtige regels van verschillende overheden. Met de komst van de Omgevingswet hoeft u in dit geval maar 1 aanvraag voor een omgevingsvergunning te doen. De betrokken overheden regelen dan achter de schermen de behandeling van uw aanvraag. U vraagt de vergunning aan via het Omgevingsloket. Er geldt 1 procedure waarop 1 besluit volgt.

Het (nieuwe) Omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samenkomt. U kunt nu alvast een kijkje nemen in het Omgevingsloket.