Verordeningen

​Op deze pagina vindt u onze verordeningen en beleidregels.

Inspraakverordening.pdf

Beleidsregel Schadevergoeding bij verleggen van kabels en leidingen

Het waterschap heeft bij het uitvoeren van werkzaamheden, zoals het versterken van kades soms te maken met noodzakelijke verlegging van kabels en leidingen van anderen. De discussie doet zich dan voor wie de kosten daarvan moet betalen, het waterschap of degene van wie de kabel of leiding is. In de Beleidsregel schadevergoeding kabels en leidingen is opgenomen wie in de verschillende situaties welke kosten betaalt.
De Beleidsregel maakt o.a. onderscheid tussen de vergoeding voor langsliggende en voor kruisende kabels en leidingen en voor kabels en leidingen binnen het zgn. beheersgebied (waar het waterschap bevoegd is vergunningen te verlenen) en daarbuiten.
​​​​​​​​​​
​​

Ook ons waterschap is aanwezig tijdens de #DagvanhetNationaalPark op zondag 26 mei van 11.00-16.00 uur op de Parkee… https://t.co/5D799lYd5Q

Volg ons op

Verordeningen