Uncategorized

Vaarweginformatie

18 juli 2024

Op verschillende plekken is er oponthoud of zelfs stremming voor de scheepvaart.

Verhoogde waterstanden

13 juli 2024

We voeren volop water af naar zee...

Vervangen vuilroosters start bij rwzi Scheemda

3 juli 2024

Tien van onze dertien rioolwaterzuiveringsinstallaties moeten nieuwe vuilroosters. In de komende jaren voeren we dit gefaseerd uit. We starten eerst met één zuivering om een betrouwbaar beeld te krijgen van de werkelijk benodigde kosten. Dit doen we bij rwzi Scheemda. Waarom nieuwe vuilroosters Momenteel wordt er in de eerste fase...

Versterking waterkering Boelo Tijdenskanaal

3 juli 2024

De waterkering van het Boelo Tijdenskanaal moet over een lengte van 3,1 kilometer worden versterkt. De kering heeft voldoende stabiliteit, maar is afgekeurd op piping. Dit betekent dat er water onder de dijk doorstroomt. Dit kwam uit de toetsing van 2022, maar werd ook duidelijk tijdens de hoogwaterperiode van februari...

Veel neerslag in gebied Hunze en Aa’s

11 juni 2024

Maandag 10 juni is veel neerslag gevallen in grote delen van ons beheergebied. We zijn volop bezig om het overtollige water af te voeren. Maandag is een regenfront over ons gebied getrokken. Op veel plekken is meer dan 50 millimeter regen gevallen. Met lokaal uitschieters tot meer dan 90 millimeter...

Extra krediet voor ruimen baggerdepots

5 juni 2024

De baggerdepots met bagger uit het Mussel Aa kanaal kunnen de komende periode worden geruimd. Aan het bestuur is een aanvulling van € 200.000,- gevraagd op het uitvoeringskrediet. Dit is nodig omdat de kosten hoger uitvallen dan tijdens de voorbereiding van de baggerwerkzaamheden is ingeschat. Ons algemeen bestuur stemde in...

Wateraanvoer gestart

16 mei 2024

We zijn gestart met wateraanvoer vanuit de noordelijke route. Via de zuidelijke route deden we dit al eerder. Wateraanvoer is nodig, om de waterpeilen op hoogte te kunnen houden. Zomerpeil We brachten het water in onze sloten de afgelopen maand geleidelijk van winterpeil naar zomerpeil. Dit is gemiddeld zo’n...

Weg Carel Coenraadpolder hersteld

16 mei 2024

De weg in de Carel Coenraadpolder is met een duurzame en innovatieve methode vernieuwd.In 2022 was de weg door de vele kleitransporten naar de Brede Groene Dijk beschadigd. Daarom hebben provincie Groningen, gemeente Eemsdelta, gemeente Oldambt en het waterschap samen besloten om de weg te herstellen. Innovatieve methode Voor de...

Actieplan Kaderrichtlijn Water

8 mei 2024

Ons algemeen bestuur stemde tijdens de vergadering van 8 mei in met een actieplan dat erop gericht is samen met anderen de doelen te halen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW stelt doelen voor een goede ecologische en chemische kwaliteit van beken, meren en kanalen. Doelen die in 2027...

Doorgravingen herstellen

8 mei 2024

Sinds eind vorig jaar is er ontzettend veel neerslag gevallen. Veel landeigenaren hebben al dat overtollig water via een doorgraving van het maaipad afgevoerd naar de sloot.Een doorgraving is alleen toegestaan als er een tijdelijke buis door het maaipad wordt gelegd. Deze doorgravingen moeten voor het maaiseizoen weer hersteld worden.