Uncategorized

Netwerk Medicijnresten uit Water groeit

4 december 2023

Sinds 2019 werken we samen in het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten uit Water. Daarin zoeken we naar manieren om de hoeveelheid medicijnresten in het afvalwater te verminderen. Omdat het netwerk de laatste jaren behoorlijk is uitgebreid, is opnieuw een officiële intentie uitgesproken tot samenwerking. Donderdag 30 november ondertekende ons dagelijks bestuurslid...

Kustvisie: meegroeien met stijgende zeespiegel

28 november 2023

Klimaatverandering, versnelde zeespiegelstijging en bodemdaling zorgen in de toekomst voor problemen in de kustzone. Het is belangrijk om hierop te anticiperen. Een andere manier van kustverdediging is nodig. Enkel het versterken en verhogen van de zeedijk volstaat niet. We zullen in een brede zone langs de kust moeten meegroeien met...

Vaarweginformatie

28 november 2023

Op verschillende plekken is er oponthoud of zelfs stremming voor de scheepvaart.

Update verwachte waterstanden

27 november 2023

Met de regen van de afgelopen dagen is er nog steeds een hoge afvoer richting de zee. Gelukkig kunnen we deze week weer goed spuien bij Delfzijl en Nieuwe Statenzijl. In tegenstelling tot vorige week is er nu geen sprake van hoog water op zee. We benutten de volledige spuimomenten...

Verwachte waterstanden

24 november 2023

Het gebied is verzadigd en de kanalen en de beekdalen zitten redelijk vol. Hierdoor is er een hoge afvoer richting de zee. En dat terwijl we momenteel weinig kunnen spuien, vanwege de hoge waterstand op zee. Waterstanden beheersbaar We benutten alle spuimomenten bij de Oude Zeesluis en de schutssluis bij...

Dijkdoorgangen Delfzijl gesloten

24 november 2023

De dijkdoorgangen in Delfzijl zijn vanochtend vroeg gesloten. Dit is nodig vanwege de hoge waterstand op zee. Rijkswaterstaat voorspelde gisteravond een waterstand van NAP +3.40 meter rond 08.30 uur. Deze hoge waterstand wordt veroorzaakt door de noordwesten wind die het water opstuwt langs de kust. Verkeer wordt omgeleid De...

Waterstanden hoog maar beheersbaar

20 november 2023

Sinds oktober is het erg nat en de bodem is op veel plaatsen verzadigd. Sloten en beken zitten vol. Om wateroverlast tegen te gaan, voeren we volop water af naar zee. Daarmee is de situatie momenteel beheersbaar. We zijn waakzaam en houden de weersvoorspellingen en waterstanden goed in de gaten.

Krediet voorbereiding kadeversterking Onner- en Oostpolder

15 november 2023

De waterkeringen aan de westzijde van de Onner- en Oostpolder zijn voor de toekomst afgekeurd. Ons algemeen bestuur stelt financiën beschikbaar voor inventarisaties en voorbereidende werkzaamheden om deze kade weer op hoogte te brengen. Kade op hoogte afgekeurd In 2022 zijn de keringen rondom de Onner- en Oostpolder getoetst op...

Nieuwe grofvuilroosters voor 10 zuiveringen

15 november 2023

Het waterschap Hunze en Aa’s heeft 13 rioolwaterzuiveringen (rwzi’s). Bij 10 rwzi’s moeten de grofvuilroosters vernieuwd worden. Deze roosters hebben het einde van de technische en economische levensduur bereikt. Nieuwe zeeftrommels De huidige vuilroosters zorgen voor veel storingen en vuilophoping in het verdere zuiveringsproces. Dit leidt tot hogere onderhoudskosten en...

Belastingtarieven en begroting 2024 vastgesteld

15 november 2023

Ons algemeen bestuur heeft woensdag 15 november besloten over de begroting voor 2024 en daarmee de belastingtarieven voor volgend jaar vastgesteld. In de begroting zijn de gevolgen van inflatie, hogere energieprijzen, gestegen rentes en stijgende personeelskosten (vanwege CAO-afspraken) terug te zien. Met de inzet van reserves (6 miljoen euro) worden...