Verkiezingen

Het bestuur wordt gekozen met waterschapsverkiezingen.

Eens in de vier jaar kiezen de inwoners in ons gebied de leden voor het algemeen bestuur. Dit gebeurt tijdens de waterschapsverkiezingen.  Alle inwoners in ons gebied van 18 jaar en ouder hebben stemrecht. De laatste verkiezingen waren op 20 maart 2019. 55% van de inwoners heeft toen gestemd.

Geborgde zetels

Naast de gekozen bestuurders kennen we geborgde zetels. Zij zijn benoemd door belangenorganisaties. Bij ons zijn dat er zeven: vier worden er gekozen en benoemd door de LTO, twee door de KvK en één door de VBNE. Dus zeven van de 23 zetels zijn geborgd.

Was deze informatie nuttig?