Verkiezingen

Ons bestuur wordt gekozen met waterschapsverkiezingen. De eerstvolgende verkiezingen zijn op 15 maart 2023.

Eens in de vier jaar worden er waterschapsverkiezingen gehouden. De eerstvolgende verkiezingen zijn op 15 maart 2023. Inwoners kiezen dan het algemeen bestuur van ons waterschap. Alle kiesgerechtigde inwoners in ons werkgebied krijgen een oproep om te gaan stemmen.

Waarom waterschapsverkiezingen?

Waterschap Hunze en Aa’s zorgt voor schoon, veilig en voldoende water in Noordoost-Drenthe en Oost-Groningen. We baggeren, maaien en onderhouden beken, kanalen en sloten en bieden bescherming tegen overstromingen. Met bijvoorbeeld stuwen, gemalen en sluizen kunnen we water vasthouden, aanvoeren of afvoeren, zodat het niet te nat en niet te droog is. Verder zuiveren we het rioolwater van inwoners en bedrijven in ons gebied. Om deze taken uit te voeren, heffen we waterschapsbelastingen. Dat vraagt een goede afweging: hoe geven we invulling aan onze taken en wat mag dat kosten? Hier gaat ons bestuur over. Via de waterschapsverkiezingen bepalen inwoners wie er zitting hebben in ons algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur

Het bestuur van een waterschap wordt gevormd door het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het laat zich vergelijken met het bestuur van een gemeente. Wat de gemeenteraad is bij de gemeente, is het algemeen bestuur bij het waterschap. En het college van burgemeester en wethouders bij de gemeente, is het dagelijks bestuur bij het waterschap.

Het algemeen bestuur is het hoogste bestuursorgaan van een waterschap. Het stelt de begroting en daarmee de tarieven van de waterschapsbelastingen vast en ook de belangrijkste regelingen en verordeningen. Daarnaast heeft het algemeen bestuur een controlerende taak: worden waterschapstaken goed uitgevoerd en binnen het afgesproken budget?

Ons algemeen bestuur bestaat uit 23 leden. Er zijn verschillende categorieën in vertegenwoordigd. De grootste categorie (16 zetels) is de categorie ‘ingezetenen’. 7 zetels zijn ‘geborgde zetels’. Dit betekent dat deze zetels wettelijk zijn gereserveerd voor de categorieën landbouw (4 zetels; aangewezen door de land- en tuinbouworganisatie LTO-Noord), bedrijfsleven (2 zetels; aangewezen door de Kamers van Koophandel) en natuurterreinbeheerders (1 zetel; aangewezen door Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren). De uitslag van de waterschapsverkiezingen bepaalt wie er voor de categorie ‘ingezetenen’ zitting nemen in het algemeen bestuur.

Benieuwd wie er op dit moment zitting hebben in ons algemeen bestuur? Ga dan naar ons algemeen bestuur.

Een plek in ons waterschapsbestuur iets voor jou?

Bij het waterschap spelen vraagstukken die keuzes vragen die belangrijk zijn voor de inwoners en bedrijven in ons gebied. We willen daarom een goed bestuur dat met oog voor de omgeving tot keuzes komt. Wellicht iets voor jou?

Als je interesse hebt om zitting te nemen in ons bestuur, dan zijn er drie mogelijkheden:

  1. Je probeert via een politieke partij die deelneemt aan de waterschapsverkiezingen een plek op de kieslijst te krijgen. Je kunt dan verkozen worden via de waterschapsverkiezingen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met een van de partijen die meedoen aan de verkiezingen.
  2. Je wilt in aanmerking komen voor een van de wettelijk gereserveerde zetels voor landbouw, natuur en bedrijven. Neem dan contact op met de organisaties die deze zetels aanwijzen.
  3. Je start een eigen partij of groepering waarmee je deelneemt aan de komende waterschapsverkiezingen. Zie voor meer informatie hierover de website van de Kiesraad – deelname waterschapsverkiezingen.

Wil je meer weten over het werk van een bestuurder bij het waterschap? Neem dan contact op Janet Hidding, bestuurskundige bij waterschap Hunze en Aa’s. Zij vertelt je er graag meer over. Ook kun je met haar bespreken hoe we je kunnen helpen in je oriëntatie en de eventuele deelname met een eigen lijst aan de komende waterschapsverkiezingen. Haar contactgegevens vind je op deze webpagina.

Je kunt natuurlijk ook een van onze bestuursvergaderingen bezoeken. De data vind je in ons vergaderoverzicht. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan de excursies en veldbezoeken die we organiseren voor ons huidige algemeen bestuur. Interesse? Neem ook in dat geval contact op met Janet Hidding.

Op onze website vind je veel informatie over ons werk, thema’s waar we mee bezig zijn en projecten die we uitvoeren.

Formele verloop van de verkiezingen

  • 19 december 2022: Registratie aanduiding partijen. Partijen die nog niet geregistreerd zijn, kunnen dat uiterlijk 19 december doen.
  • 30 januari 2023: Inleveren kandidatenlijsten.
  • 15 maart 2023: Dag van stemming.
  • 20 maart 2023: Formele verkiezingsuitslag.
  • 23 maart 2023: Installatie nieuw algemeen bestuur.

Was deze informatie nuttig?