Algemeen bestuur 4 oktober 2023

07 Uitvoeringskrediet Modificaties RWZI Veendam

06 Projectplan Waterwet kadeversterking Borgsloot en uitvoeringskrediet

05 Vervanging laboratorium informatie en management systeem (LIMS)

04 Zienswijze aanpassing van de GR Het waterschapshuis n.a.v. wijziging Wet GR

03 Besluitenlijst AB 27 juni 2023

02b Planningsschema

01 opening

00 verslagen commissies 20 september 2023