Algemeen bestuur 30-9-2020

01 Opening

02a Mededelingen

02b Planningsschema

03 Besluitenlijst vergadering AB 26 augustus 2020

04 Aanvullend voorbereidingskrediet en krediet grondaankopen Tussenklappenpolder

05 Projectplan Beekherstel Witterdiep

06 Rondvraag

Was deze informatie nuttig?