Algemeen bestuur 15 november 2023

01 Opening

00 conceptverslagen commissies 1 november 2023

02a Mededelingen en ingekomen stukken

02b Planningsschema

03 Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur d.d. 4 oktober 2023

04 Voordracht voorzitter en leden rekenkamer

05 Najaarsrapportage 2023

06 Begroting 2024

07 Belastingverordeningen 2024

08 Legesverordening 2024

09 Zienswijze aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belasting- kantoor n.a.v. wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

10 Aanvraag voorbereidingskrediet Vervangen vuilroosters op diverse RWZI’s

11 Aanvraag voorbereidingskrediet Kadeversterking Onner- en Oostpolder