Algemeen Bestuur 14-12-2016

1 Opening 2 Mededelingen

2 Mededelingen 3 Besluitenlijsten 9 en 30 november

3 Besluitenlijst 4 Portefeuilleverdeling DB en bestuurlijk vertegenwoordiger

5 Resultaten pilot regelbare drainage Achterste Diep

6 Dierenwelzijn

7 Vaststelling peilbesluit Hoogezand

8 Rondvraag

2b Planningsschema

Was deze informatie nuttig?