Vaarweginformatie

22 juli 2021

Er zijn verschillende stremmingen voor de scheepvaart.

Hulp naar Limburg

20 juli 2021

Update 20 juli 12.00 uur (laatste update)Ook onze tweede ploeg met dijkinspecteurs keert vandaag weer terug vanuit Limburg. Vanmorgen hebben ze de laatste klussen gedaan. Hulp bij het inspecteren van de dijken in Limburg is niet meer nodig. Onze hulp zit erop. We zijn net als een aantal andere waterschappen...

De winde kent de weg

6 juli 2021

Vorig weekend hebben we weer vissen voorzien van een klein zendertje. Hierbij bleken vier van de gevangen windes al een zendertje te dragen dat jaren geleden is ingebracht. Eentje daarvan komt al 5 jaar achter elkaar naar de Hunze. Volgens de ontvanger in de beekloop bij Gieterveen was hij er...

Ontwerp Brede Groene Dijk onderworpen aan superstorm

25 juni 2021

In de Deltagoot van kennisinstituut Deltares testen onderzoekers het ontwerp van de Brede Groene Dijk. In deze Deltagoot kunnen zij er golven met stormkracht op los te laten. De dijk tussen Kerkhovenpolder en de Duitse Grens willen we versterken volgens een nieuw ontwerp, dat het gebruik...

Laatste deel inrichting Ruiten Aa afgerond

10 juni 2021

Het slotstuk van 30 jaar werk aan het beekdal van de Ruiten Aa, van Ter Apel tot Blijham, is klaar.

Effect ecologisch maaibeheer op akkervogels

28 mei 2021

We gaan na hoe belangrijk watergangen zijn voor akkervogels én wat het effect is van onze manier van beheer en onderhoud. Wij werken mee aan een onderzoek van Kenniscentrum Akkervogels. Dit is een kennisorganisatie op het gebied van bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied. Te voet trekken vrijwilligers...

Record aantal monsters en analyses

28 mei 2021

Ons laboratorium zette afgelopen jaar een record aantal analysepunten om. En als het zo doorgaat, geldt dat niveau ook voor dit jaar. De vraag naar analyses wordt steeds groter. Bovendien verandert het type analyses van meer algemene parameters als nutriënten naar complexe analyses op medicijnresten en gewasbeschermingsmiddelen.   Hoe complexer...

Oproep: Geulen graven? Doe het netjes en veilig!

21 mei 2021

Iedereen kan zien dat het nat is op het land. Om de gewassen niet in het water te laten staan en ziekte in de gewassen te voorkomen, graven landbouwers geulen naar de naastliggende sloot. Die geulen gaan ongewenst door onze onderhoudspaden. De wateraanvoer en -afvoer komen in het geding door...

Herstel Witterdiep van start

21 mei 2021

We laten het Witterdiep weer meanderen, zodat we meer water kunnen bergen én de waterkwaliteit en het waterleven kan verbeteren.

Eems-Dollard slib op perceel in Borgsweer

19 mei 2021

Bij Borgsweer is gestart met het ophogen van landbouwgrond met slib uit de Eems-Dollard. Een lange buis vanaf een schip in de Zwaaikom van het Oosterhornkanaal, voert bagger uit het Zeehavenkanaal van Delfzijl op het perceel. Aangebrachte kades houden het slib op het perceel, waar het de komende drie tot...