Verwachte waterstanden

24 november 2023

Het gebied is verzadigd en de kanalen en de beekdalen zitten redelijk vol. Hierdoor is er een hoge afvoer richting de zee. En dat terwijl we momenteel weinig kunnen spuien, vanwege de hoge waterstand op zee. Waterstanden beheersbaar We benutten alle spuimomenten bij de Oude Zeesluis en de schutssluis bij...

Dijkdoorgangen Delfzijl gesloten

24 november 2023

De dijkdoorgangen in Delfzijl zijn vanochtend vroeg gesloten. Dit is nodig vanwege de hoge waterstand op zee. Rijkswaterstaat voorspelde gisteravond een waterstand van NAP +3.40 meter rond 08.30 uur. Deze hoge waterstand wordt veroorzaakt door de noordwesten wind die het water opstuwt langs de kust. Verkeer wordt omgeleid De...

Krediet voorbereiding kadeversterking Onner- en Oostpolder

15 november 2023

De waterkeringen aan de westzijde van de Onner- en Oostpolder zijn voor de toekomst afgekeurd. Ons algemeen bestuur stelt financiën beschikbaar voor inventarisaties en voorbereidende werkzaamheden om deze kade weer op hoogte te brengen. Kade op hoogte afgekeurd In 2022 zijn de keringen rondom de Onner- en Oostpolder getoetst op...

Verbetering rioolwaterzuivering Veendam

4 oktober 2023

We gaan de rioolwaterzuivering (rwzi) in Veendam verbeteren. De huidige installatie is technisch versleten, waardoor er problemen ontstaan in de bedrijfsvoering. Met deze verbetering kan de rwzi weer 20 jaar vooruit. Het algemeen bestuur stelt hiervoor € 4,3 miljoen beschikbaar. Vervanging én verbetering De zuivering in Veendam zuivert al zo’n...

Nieuw informatiesysteem voor laboratorium

4 oktober 2023

Ons laboratorium krijgt een nieuw informatiesysteem (LIMS). Vervanging is noodzakelijk omdat de huidige software niet meer wordt ondersteund en doorontwikkeld. Het is daardoor kwetsbaar op het gebied van informatieveiligheid. Vorig jaar zijn we dit traject al gestart en keken we naar een geschikt systeem. Nu gaan we de volgende fase...

Project Kadeverbetering Afwateringskanaal Steendam-Tjuchem afgerond

22 september 2023

De kade langs het afwateringskanaal Steendam-Tjuchem is versterkt. Omdat de kade langs dit kanaal voor de toekomst niet veilig was, pasten we deze aan. Lange tijd aan voorbereiding ging hieraan vooraf. Er kwam een plan waarmee de kade voor de komende 30 jaar weer veilig is. Ruim twee jaar Ruim...

Schouwkaarten liggen ter inzage

28 juli 2023

Ieder jaar controleren wij in november en december of de schouwsloten goed onderhouden zijn. Schouwsloten zijn sloten die van belang zijn voor de water aan- en afvoer. De aanliggende eigenaar moet deze sloot schoon houden. Om te weten voor welke sloten dit geldt, worden jaarlijks schouwkaarten vastgesteld. Op deze kaarten...

Drents gedicht voor De Branden

6 juli 2023

Voor de afsluiting van project De Branden werd speciaal een Drents gedicht geschreven door dichter Suze Sanders, met dank aan Huus van de Taol. Suze is pseudoniem voor Albertien Klunder. Ze schrijft gedichten in het Drents en in het Nederlands. Er zijn zes dichtbundels van haar uitgegeven. Ze won verschillende...

Nieuw: ‘Water op de boerderij’

30 juni 2023

Onlangs gingen we met een nieuwe educatieles op pad: water op de boerderij. Samen met basisschoolleerlingen bezochten we een boerenbedrijf in hun eigen omgeving. Om ze te laten zien en te vertellen over de belangrijke rol die water speelt bij het verbouwen van gewassen. Wat ze leerden Tientallen kinderen kwamen...

Gemaal Duurswold toekomstbestendig én visveilig

28 juni 2023

We passen gemaal Duurswold aan om de effecten van bodemdaling en zeespiegelrijzing op te vangen én de visveiligheid te vergroten. Ons algemeen bestuur stelt hiervoor € 3.250.000,- beschikbaar. Gemaal Duurswold in Delfzijl is gebouwd in 1932. Het heeft drie pompen. Twee met een elektromotor die we inzetten voor het reguliere...