Vergaderingen

U kunt de vergaderingen van het algemeen bestuur en van de commissies bijwonen. Ze zijn openbaar en vinden plaats in het waterschapshuis in Veendam. Via publicaties in de regionale krant worden de algemeen bestuursvergaderingen én de commissievergaderingen aangekondigd.

De commissies Financiën en Algemene Zaken (FAZ), Veiligheid, Voldoende en Schoon Water (VVS) en Beleid, Plannen en Projecten (BPP) vergaderen om 10.00 uur.

De vergaderingen van het algemeen bestuur beginnen altijd om 20.00 uur. Op de dag na de vergadering is het audioverslag te beluisteren.

U heeft spreekrecht tijdens de vergaderingen van het algemeen bestuur en de commissies. In het document uitleg spreekrecht, ziet u hoe dat werkt.

Vergaderschema en stukken 2018

Maand Commissievergaderingen AB vergaderingen
Januari​ 31 januari Audit, BPP (vervalt), FAZ (vervalt), VVS
Februari   14 februari
Maart 14 maart BPP (vervalt), FAZ, VVS    28 maart
April 11 april BPP (vervalt), FAZ, VVS   25 april
Mei​ 23 mei Audit, BPP, FAZ, VVS
Juni​ 20 juni BPP, FAZ, VVSW   6 juni
Juli   4 juli
Augustus
September

19 september gezamenlijke commissie

26 september Audit, BPP(vervalt), FAZ, VVSW (vervalt)

26 september (extra AB om 9.00 uur)
Oktober​ 31 oktober BPP, FAZ, VVSW   10 oktober
November 28 november BPP, FAZ, VVS   14 november
December​   12 december
Vergaderschema en stukken 2019
 
Maand 
Commissievergaderingen
AB vergaderingen
Januari​
Februari
13 februari Audit, BPP (vervalt), FAZ, VVS
Maart
 
26 maart (afscheid AB)
28 maart (installatie AB)
April
10 april BPP, FAZ, VVS
24 april
Mei​
15 mei BPP, FAZ, VVS
29 mei
Juni​
12 juni BPP, FAZ, VVS
26 juni
Juli
 
 
Augustus
 
 
September
25 september BPP, FAZ, VVS
 
Oktober​
30 oktober BPP, FAZ, VVS
9 oktober
November
27 november BPP, FAZ, VVS
13 november
December​
11 december
 

 

Eerdere vergaderstukken

 

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Vergaderingen