Inspreken

Het is mogelijk in te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat van bestuurs- en commissievergaderingen van ons algemeen bestuur.

Op de bestuurs- en commissievergaderingen van ons algemeen bestuur is het inspreekrecht van toepassing. Dit betekent dat u de gelegenheid hebt om een reactie of mening te geven over een onderwerp dat op de agenda staat. U kunt zich hiervoor aanmelden via 0598-693881 of bestuurssecretariaat@hunzeenaas.nl, onder vermelding van uw naam, uw telefoonnummer en het agendapunt waarop u wilt inspreken. Doet u dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering. U krijgt 5 minuten spreektijd. De leden van het algemeen bestuur gaan geen discussie aan met de inspreker maar kunnen wel vragen stellen.

Wij vragen u om een kopie van uw inspraaknotitie. Dit is een schriftelijke weergave van hetgeen u tijdens de vergadering wilt zeggen. Deze inspraaknotitie voegen we vervolgens als bijlage toe aan de notulen.

Als u inspreekt worden beeld- en geluidsopnames van u gemaakt. Dit als onderdeel van de registratie van de betreffende vergadering. Dit betekent dat uw persoonsgegevens worden verwerkt. Het opgenomen beeld- en geluidsmateriaal wordt niet voor nadere doeleinden gebruikt dan als livestream op de website, voor verslaglegging en wettelijk verplichte archivering. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor deze doeleinden of wettelijk is toegestaan.

Indien u niet herkenbaar in beeld wilt, dan kunt u dit kenbaar maken door ons hierover een bericht te sturen via bestuurssecretariaat@hunzeenaas.nl of waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD te Veendam.

Heeft u vragen over het inspreekrecht, neemt u dan contact met ons op via de hiervoor genoemde contactgegevens.