Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van het waterschap. Zij wordt benoemd uit het midden van het algemeen bestuur. Minimaal twee en maximaal vier leden. Waarvan tenminste één lid namens de categorie ingezetenen en één lid namens geborgde zetels. Het dagelijks bestuur bij Hunze en Aa's bestaat uit vier db-leden plus de dijkgraaf.

vlnr boven: secretaris-directeur Harm Küpers, Fien Heeringa en Hilbrand Sinnema
vlnr onder: Jan Batelaan, dijkgraaf Geert-Jan ten Brink en Tjip Douwstra

DB-leden: portefeuillehouders

Elk dagelijks bestuurslid is portefeuillehouder. Een portefeuillehouder verdedigt voorstellen uit het dagelijks bestuur in het algemeen bestuur. Daarnaast hebben ze een belangrijke rol in de commissies. Ze maken geen onderdeel uit van de commissie maar lichten de voorstellen toe die in het algemeen bestuur aan de orde komen.
Hunze en Aa's werkt met de volgende portefeuilles:

Secretaris-directeur

De secretaris en de adviseur van het dagelijks bestuur is de secretaris-directeur van het waterschap. Hij stuurt de ambtelijke organisatie aan én is ook adviseur van het algemeen bestuur.

 

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Dagelijks bestuur