Rekenkamer

We hebben een onafhankelijke Rekenkamer die onderzoek doet naar de effectiviteit van ons beleid en de uitvoering ervan. De Rekenkamer helpt ons algemeen bestuur bij zijn controlerende taak.

De Rekenkamer doet onderzoek naar de effectiviteit van ons beleid en de uitvoering ervan. Zo krijgt het algemeen bestuur een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van de plannen en genomen besluiten. En hoe zinvol, kostenbewust en zorgvuldig het waterschap geld uitgeeft.

Leden Rekenkamer

De leden van de Rekenkamer zijn onafhankelijk. Benoemd zijn:

  • Henk Nijmeijer (voorzitter). Henk is gepensioneerd na onder meer bestuurder van een ouderenzorginstelling te zijn geweest. Ook was hij als lid van Provinciale Staten in Drenthe, voorzitter van de Commissie van Onderzoek.
  • Marieke Ekelenkamp. Marieke is zelfstandig adviseur op het gebied van watermanagement en klimaatadaptatie en heeft ervaring als lid van verschillende rekenkamercommissies;
  • Marcel Timmerman. Marcel is directeur-bestuurder van een woningbouwcorporatie en heeft ervaring als voorzitter en lid van verschillende rekenkamercommissies.

Van links naar rechts: Marieke Ekelenkamp, Henk Nijmeijer, Marcel Timmerman

Werkwijze Rekenkamer

De Rekenkamer bepaalt zelfstandig waar zij onderzoek naar wil doen en hoe dit wordt uitgevoerd. Zij heeft een eigen onderzoeksbudget van 75.000 euro. Onderzoeksrapporten die onder verantwoordelijkheid van de Rekenkamer tot stand komen, worden aan het algemeen bestuur aangeboden. Het algemeen bestuur kan de onderzoeksresultaten, de conclusies en aanbevelingen gebruiken om het werk van het waterschap te verbeteren.

Waterschappen, provincies en gemeenten hebben de wettelijke plicht om met ingang van 1 januari 2024 een Rekenkamer te hebben. In de vergadering van 26 juni 2023 heeft ons algemeen bestuur besloten over de instelling van een Rekenkamer.

De Rekenkamer wordt ondersteund door een secretaris. Dit is Jeen Everaarts.

Zie ook