Regels en reglementen bestuur

Voor de vergaderingen van de commissies, het dagelijks en het algemeen bestuur gelden verschillende regels en reglementen