Commissies

Om bestuursvergaderingen goed te laten verlopen, worden de stukken vooraf inhoudelijk in commissies besproken.

Er zijn drie commissies. Elk lid van het algemeen bestuur maakt deel uit van één commissie.

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water (VVSW)

  • Jasper Boter (voorzitter), Jos Schaafsma (vice voorzitter), Michael Duintjer, Hein in ’t Hout, Hilke Janssen, Lidy Kuiper, Liesbeth Lenting, Job Wolters, Martijn van Mensvoort (portefeuillehouder VVSW in dagelijks bestuur)

Commissie Beleid, Projecten en Laboratorium (BPL)

  • Johnny de Vos (voorzitter), Joke Leenders (vice voorzitter), Tanja Beuling, Gea Hoving, Cindy Lodeizen, Hermien Plas, Inge Eshuis (portefeuillehouder BPL-Noord in dagelijks bestuur), Anja Woortman (portefeuillehouder BPL-Zuid in dagelijks bestuur)

Commissie Financiën en Algemene Zaken (FAZ)

  • Trevor Mooijman (voorzitter), Bert Bos (vice voorzitter), Kees de Graaf, Menno Visser, Henk Wortelboer, Jakob Bartelds (portefeuillehouder FAZ in dagelijks bestuur)

De commissievergaderingen zijn in het waterschapshuis en beginnen om 10.00 uur. Deze zijn openbaar. U heeft spreekrecht tijdens deze vergaderingen. In het document hieronder ziet u hoe het werkt.