Commissies

Om bestuursvergaderingen goed te laten verlopen, worden de stukken vooraf inhoudelijk in commissies besproken.

Er zijn drie commissies. Elk lid van het algemeen bestuur maakt deel uit van één commissie.

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water (VVSW)

 • Joke Leenders (Water Natuurlijk), voorzitter
 • Lidy Kuiper (Water Natuurlijk)          
 • Jan van Calker (AWP)           
 • Jan Fonhof (50PLUS)           
 • Theo Sieling (PvdA)       
 • Hein in ’t Hout (geborgd ongebouwd), plv voorzitter 

Commissie Beleid, Projecten en Laboratorium (BPL)

 • Hermien Plas (CDA), voorzitter           
 • Marieke Creemer (Water Natuurlijk)           
 • Hans Haerkens (geborgd bedrijven), plv voorzitter           
 • Casper Mentink (geborgd ongebouwd)           
 • Bert Tjarks (VVD)           
 • Johnny de Vos (geborgd natuur)

Commissie Financiën en Algemene Zaken (FAZ)

 • Hilbrand Sinnema (CDA), voorzitter           
 • Tanja Beuling (geborgd ongebouwd)           
 • Johan Blaauw (AWP)           
 • Bert-Jan Bruning (geborgd bedrijven), plv voorzitter           
 • Kees de Graaf (PvdA)           
 • Annechien ten Have (VVD)                     
 • Menno Visser (Water Natuurlijk)

Auditcommissie

De Auditcommissie is gelijk aan Commissie Financiën en Algemene Zaken. 

De commissievergaderingen zijn in het waterschapshuis en beginnen om 10.00 uur. Deze zijn openbaar. U heeft spreekrecht tijdens deze vergaderingen. In het document hieronder ziet u hoe het werkt.