Meer informatie over de Omgevingswet

De Omgevingswet is landelijk ingevoerd en geldt sinds 1 januari 2024. We verwijzen u graag naar meer informatie over de Omgevingswet.

Eerste aanspreekpunt voor de Omgevingswet zijn lokaal de waterschappen, provincies en gemeenten. De contactinformatie van waterschap Hunze en Aa’s vindt u hier.

IPLO

Het landelijke Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) biedt veel informatie over de Omgevingswet. Ga hiervoor naar de website van het IPLO. Ook heeft het IPLO een helpdesk voor de Omgevingswet.

Het (nieuwe) Omgevingsloket

Het (nieuwe) Omgevingsloket is de centrale plek waar digitale informatie over de leefomgeving onder de Omgevingswet samenkomt. Zo kan iedereen deze informatie straks op 1 plek bekijken en direct gebruiken. In het Omgevingsloket kunt u:

  • zien of er een vergunning nodig is voor uw (bouw)project, en welke dat moet zijn;
  • zien of u een melding moet doen;
  • direct uw vergunning(en) aanvragen en meldingen indienen;
  • op een kaart per locatie zien welke regels en beleid ter plaatse gelden;
  • zien welke regels voor uw (geplande) werkzaamheden gelden;
  • bij het aanvragen van een vergunning aangeven hoe u participatie heeft toegepast en wat het resultaat daarvan was;
  • zien welke meldingen en aanvragen u heeft gedaan.

Belangrijk: Op dit moment is het dienstverleningsniveau van het Omgevingsloket nog niet vergelijkbaar met die van de platforms waar u eerder bovenstaande zaken kon regelen (bijvoorbeeld Ruimtelijke Plannen, Omgevingsloket Online en Activiteitenbesluit Internet Module). Er wordt door alle overheden voortdurend gewerkt aan het verbeteren en optimaliseren van alle functionaliteiten.

Ga naar het Omgevingsloket.