Algemene publicatie bekendmakingen

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad in het Didam-arrest geoordeeld dat iedereen kans moet maken als een overheid grond en gebouwen verkoopt, verhuurt of verpacht.

Dit is verplicht als er verwacht wordt dat er meer belangstellenden zijn. Wanneer duidelijk is dat er slechts één serieuze belangstellende is, dan moeten we dit ook bekend maken.

We moeten als waterschap altijd bekend maken dat we grond of gebouwen willen verkopen, verhuren of verpachten en waarom wij dit willen doen. Iedereen moet dit te weten kunnen komen.

Met deze algemene publicatie geeft het waterschap het volgende aan: bij verkoop, verhuur of verpachting van grond en gebouwen aan belangstellenden of één serieuze belangstellende maken wij dit voortaan bekend in het waterschapsblad en op de website van Hunze en Aa’s.