Bekendmakingen verkoop onroerende zaken

Overheden moeten gelijke kansen bieden aan inwoners bij verkoop van grond. Wanneer wij als waterschap van plan zijn om grond te verkopen dan maken we dat bekend. Dat geldt ook voor verhuur, verpachting, bruikleen en ruilen.

2411 – Bekendmaking van voornemen tot verhuur perceel grond aan de Moersloot te Ter Apel

Het waterschap Hunze en Aa’s is van plan om met een partij een huurovereenkomst te sluiten. Het gaat om de verhuur van een perceel grond in het buurtschap De Maten aan de Moersloot te Ter Apel, kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie U, nummer 1881 (dls), ca. groot 172 m².

2410 – Bekendmaking van voornemen tot verkoop perceel grond aan de Moersloot te Ter Apel

Het waterschap Hunze en Aa’s is van plan om met een partij een koopovereenkomst te sluiten. Het gaat om de verkoop van een perceel grond in het buurtschap De Maten aan de Moersloot te Ter Apel, kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie U, nummer 1881 (dls), ca. groot 46 m².

2409 – Bekendmaking van voornemen tot verkoop perceel grond aan het fietspad Kerkpad nabij de Borgsloot te Groningen

Het waterschap Hunze en Aa’s is van plan om met een partij een koop(ruil)overeenkomst te sluiten. Het gaat om de verkoop van een perceel grond aan de Kerkpad te Groningen (Meerstad) nabij de Borgsloot, kadastraal bekend gemeente Noorddijk, sectie B, nummer 2799 (deels), groot ca. 47 m².

2408 – Bekendmaking van voornemen tot verkoop perceel grond aan de Verlengde Scholtenskanaal OZ te Emmer-Compascuum

Het waterschap Hunze en Aa’s is van plan om met een partij een koopovereenkomst te sluiten. Het gaat om de verkoop van een perceel grond in het buurtschap Foxel aan de Verlengde Scholtenskanaal OZ  te Emmer-Compascuum, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie AB, nummer 1530, groot 79 m².

Algemene publicatie bekendmakingen

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad in het Didam-arrest geoordeeld dat iedereen kans moet maken als een overheid grond en gebouwen verkoopt, verhuurt of verpacht.