Bekendmakingen verkoop onroerende zaken

Overheden moeten gelijke kansen bieden aan inwoners bij verkoop van grond. Wanneer wij als waterschap van plan zijn om grond te verkopen dan maken we dat bekend. Dat geldt ook voor verhuur, verpachting, bruikleen en ruilen.

2321 – Bekendmaking van voornemen tot verkoop perceel grond op kade van de Borgsloot te Groningen

Het waterschap Hunze en Aa’s is van plan om met een partij een koop(ruil)overeenkomst te sluiten. Het gaat om de verkoop van een perceel grond/kade aan de Hoofdweg te Groningen (Meerstad) langs de Borgsloot, kadastraal bekend gemeente Noorddijk, sectie B, nummers 1659. 1660 en 1663 (allen deels), groot ca. 333...

2320 – Bekendmaking van voornemen tot verkoop perceel grond aan de Borgweg te Westerbroek

Het waterschap Hunze en Aa’s is van plan om met een partij een koopovereenkomst te sluiten. Het gaat om de verkoop van een perceel grond aan de Borgweg te Westerbroek, kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie N, nummer 1072, groot 54 m². De koper wil de grond gebruiken om zijn perceel...

2319 – Bekendmaking van voornemen tot verkoop perceel grond aan de Osbroeken te Zuidlaren aan de gemeente Tynaarlo

Het waterschap Hunze en Aa’s is van plan om met de gemeente Tynaarlo een koopovereenkomst te sluiten. Het gaat om de verkoop van een perceel grond aan de Osbroeken te Zuidlaren, kadastraal bekend gemeente Zuidlaren, sectie L, nummer 2358, groot ca. 6.500 m².

2318 – Bekendmaking van voornemen tot verkoop perceel grond aan de Kampweg te Onstwedde aan de provincie Groningen

Het waterschap Hunze en Aa’s is van plan om met de provincie Groningen een koopovereenkomst te sluiten. Het gaat om de verkoop van een perceel grond aan de Kampweg te Onstwedde, kadastraal bekend gemeente Onstwedde, sectie R, nummer 2358, groot ca. 2.750 m².

Algemene publicatie bekendmakingen

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad in het Didam-arrest geoordeeld dat iedereen kans moet maken als een overheid grond en gebouwen verkoopt, verhuurt of verpacht.