Burkina Faso

Een paar weken geleden maakte ik een niet alledaagse reis. Samen met onze coördinator buitenland Henk Wolven vertrek ik naar de hoofdstad van Burkina Faso, Ouagadougou. Onderweg schuiven nog enkele collega’s van andere waterschappen aan.

Ik hoor u denken: “wat moet een dijkgraaf helemaal naar Afrika?” Dat ga ik toelichten.

Blue Deal

De Nederlandse waterschappen zijn zeer professioneel en beschikken over zeer veel kennis van watersystemen. Het is niet voor niets dat we al jaren veilig in de Nederlandse delta wonen. We staan er niet dagelijks bij stil, maar hoe wij het voor elkaar hebben is redelijk uniek. Samen met de Nederlandse overheid hebben de waterschappen afgesproken om hun kennis beschikbaar te stellen voor anderen in de wereld. Deze samenwerking heet de Blue Deal. De Blue Deal wil het leven van 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden verbeteren. Het programma loopt tot 2030. Eén van de landen waaraan wij ondersteuning bieden is Burkina Faso.

Wat betekent onze ondersteuning?

De reden dat ik daar heen ging was tweeledig. Allereerst wilde ik, als portefeuillehouder internationaal, met eigen ogen zien wat onze ondersteuning betekent. In de tweede plaats wilde ik praten met de autoriteiten over het veiligheidsaspect. Burkina Faso behoort tot de allerarmste landen ter wereld en de situatie is allesbehalve stabiel. Een bijkomend aspect van de reis was dat de samenwerkingsovereenkomst ook netjes ondertekend kon worden.

In vier dagen tijd bezoeken we veel projecten. Het betekende veel met de auto reizen door het Afrikaanse land, dat vijf keer zo goot is als Frankrijk. We bezoeken een traditionele goudmijn en zien met eigen ogen wat irrigatie betekent voor de landbouwproductie. We ervaren hoe de structuur van waterschappen in Burkina vorm krijgt en hoe dankbaar men is voor de ondersteuning vanuit de Nederlandse waterschappen. Ik ervaar het enthousiasme en enorme gedrevenheid van collega waterschappers om hun kennis over te dragen in een land dat in geen enkel opzicht te vergelijken is met de Nederlandse situatie.

Zorgen voor stabiliteit

Tussen de werkbezoeken door was er vooral bestuurlijk overleg. Met de Burkinese Unie van Waterschappen, de Nederlandse ambassade, de Europese Unie en met het Ministerie van water. Er is veel en intens gesproken over de veiligheidssituatie. Dat gesprek zetten we hier in Nederland voort, want onze mensen moeten vooral veilig kunnen werken. Nu heb ik mij geen moment onveilig gevoeld. De voorbereiding was perfect, maar ook naar de toekomst toe moeten we alert zijn. Burkina Faso is nu eenmaal een kwetsbaar gebied.

We ondervonden veel waardering voor de inzet van de Nederlandse waterschappen. We hebben goed gesproken over duurzame inzet en veiligheid in een land dat onze ondersteuning hard nodig heeft. Als we in die regio geen stabiliteit exporteren, dan importeren we instabiliteit.

Interviews met de Burkinese pers
Het meten van de waterkwaliteit
Ingang voor goudmijnwerkers