Besturen in coronatijd

We leven in een bijzondere tijd. Eigenlijk hoef ik dat u niet te vertellen, want dagelijks merken we allemaal de enorme impact van corona op ons dagelijks handelen. Gelukkig komt er weer een beetje perspectief, maar we zijn er nog lang niet.

Waterschappers werken ‘gewoon’ door

Het waterschap is een zogenoemde functionele overheid. Ons handelen richt zich op de functies waarvoor we verantwoordelijk zijn. We werken iedere dag aan uw veiligheid, aan schoon en voldoende water. Dat werk moet, corona of niet, doorgaan. En dat gaat door. Onze collega’s in de buitendienst, op de rioolzuiveringen, onze hydrologen, de automatiseringsafdeling en al die andere bevlogen waterschappers werken ‘gewoon’ door. Diep respect heb ik voor die werkers die, ook in deze moeilijke tijd, hun klussen klaren.

Bestuurlijk bezien gaat het ook anders. Ik voer veel gesprekken en ‘bezoek’ vergaderingen vanuit de werkkamer thuis. Het werk gaat door, de dagen vullen zich prima. Werk en privé loopt wat door elkaar, maar ik maak net als u allen er maar het beste van.

Digitaal vergaderen met het algemeen bestuur

Ons algemeen bestuur staat op afstand van de dagelijkse werkzaamheden, maar is tegelijkertijd erg betrokken bij het werk van het waterschap. Dat staat onder druk in deze periode, want bestuurlijk bezien gebeurt er niet zoveel. Er is een vergadercyclus vervallen, want er waren geen dringende onderwerpen en aangezien veiligheid voorop staat kon dat best.

In juni kan dat niet. Er moeten echt een paar inhoudelijke onderwerpen besproken worden. Gelukkig is er inmiddels de mogelijkheid om dat via video te organiseren. Maar dan moet het wel goed georganiseerd worden. Het gaat om het openbaar bestuur en dat vraagt om extra maatregelen en stelt eisen aan veiligheid. Je moet er niet aan denken als een bestuursvergadering verstoord wordt door de een of andere onverlaat.

En zo komt het dat ik afgelopen woensdag, voor het eerst in weken, enigszins onwennig naar het waterschapshuis in Veendam ga. In de vergaderzaal van het algemeen bestuur staan drie enorme schermen. Daarvoor nemen secretaris-directeur Harm Küpers en ikzelf plaats.

Op de schermen zien we onze bestuurders. Een mooi gezicht. We praten bij over de organisatie en over het besturen in coronatijd. Maar vooral was het goed om samen bij te praten over datgene dat ons bezighoudt, persoonlijke ervaringen worden gedeeld en we missen elkaar.

Veiligheid voorop

De komende weken zullen we vaker zo bij elkaar komen, dat zal zeker nog tot aan de zomervakantie zo gaan. We zijn druk bezig met het gebouw en het vergaderen ‘corona-proof’ te maken, maar ook dat kost tijd en zoals gezegd: veiligheid voorop.

Als ik langs de schermen de lege vergaderzaal in kijk denk ik: “Mooi al die nieuwe technieken, maar ik kan niet wachten totdat al die stoelen weer fysiek gevuld zijn”.  Tot die tijd helpen de nieuwe technieken ons om te kunnen besturen in coranatijd.

Thuiswerkplek van Geert-Jan ten Brink
Digitaal oefen- en bijpraatsessie met het algemeen bestuur
Digitaal bijpraten met het algemeen bestuur vanuit een (vrijwel) lege AB-zaal