Meten van stoffen

In het water zitten verschillende stoffen. Voor een goede waterkwaliteit moeten deze stoffen voldoen aan de norm.

In het water treffen we verschillende stoffen aan, waaronder verontreinigende stoffen, gewasbeschermingsmiddelen en medicijnresten. We meten op deze stoffen en willen weten wat het effect van die stoffen is op de waterkwaliteit en het waterleven.

Verontreinigende stoffen

We moeten voldoen aan bepaalde normen voor deze stoffen. In 2017 hebben we een uitgebreide monitoringsronde gedaan. Nu brengen we in beeld welke maatregelen er nodig zijn om de overschrijdingen van deze stoffen terug te dringen.

Gewasbeschermingsmiddelen

Door verschillende samenwerkingsprojecten op te starten en samen te werken met de land- en glastuinbouw proberen we de overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen. Daarnaast richten we ons bijvoorbeeld in het project UPDA op het particuliere gebruik van deze middelen.

Medicijnresten

In 2018 zijn we gestart met het meten van medicijnresten. Daarnaast zetten we in op de bronaanpak en testen we met bioassays om het effect van de medicijnresten op het waterleven te beoordelen.

Was deze informatie nuttig?