Werken aan biodiversiteit

We proberen negatieve gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen en kijken naar kansen om de biodiversiteit te vergroten.

Biodiversiteit is een term voor alle verschillende planten- en diersoorten die we op aarde hebben. De variatie aan planten en dieren is sterk afhankelijk van de plaatselijk omstandigheden. In een woestijn zijn er bijvoorbeeld veel minder en andere dieren aanwezig dan in de oeverzone van het Zuidlaardermeer. Deze wereldwijde variatie zorgt voor het evenwicht in de natuur.

Wij kunnen niet zonder deze biodiversiteit. Het verminderen van insecten die van belang zijn voor het bestuiven heeft grote gevolgen. En ook kleine ondergronds levende organismen, zoals schimmels, bacteriën en wormen zijn onmisbaar. Zij zorgen voor een gezonde en vruchtbare bodem. Daarom stimuleren wij biodiversiteit.

Het is voor ons geen wettelijke taak. Maar ons werk is van invloed op de biodiversiteit. We proberen negatieve gevolgen zoveel mogelijk te voorkomen én we kijken waar kansen liggen om de biodiversiteit te vergroten. De ruimte die we daarvoor hebben verschilt per situatie. Dat heeft te maken met onze wettelijke taken en opgaven: Veiligheid, schoon en voldoende water.

We proberen in ons werk geen biodiversiteit te verliezen en wij stimuleren het waar dat kan. Wel kan het zijn dat direct na het nemen van een maatregel verlies van biodiversiteit kan ontstaan, bijvoorbeeld bij grootschalig grondverzet. Vaak is dat een maatregel die voor de langere termijn meer biodiversiteit oplevert.