Biodiversiteit om uw huis

Of u een grote of een kleine tuin heeft, ook u kunt meewerken aan de biodiversiteit. We geven u een aantal tips.

Plant inheemse bloemen en planten

Veel inheemse insectensoorten zijn afhankelijk van planten die oorspronkelijk in Nederland voorkomen. U kunt een handje helpen door inheemse soorten te zaaien of planten in uw tuin.

Verwijder onkruid met de hand of borstel

Onkruidbestrijdingsmiddelen zijn over het algemeen slecht voor het milieu. De middelen doden het onkruid, maar ook de planten en diersoorten die u wél in uw tuin wilt zien. Verwijder onkruid dan ook bij voorkeur met de hand of gebruik een (ijzeren)borstel.

Veel gras? Maai ecologisch.

Heeft u veel gras in uw tuin? Door in slingerende paden en in fases te maaien ontstaat een graslandje met veel variatie. Zo biedt de grasmat aan tal van plantensoorten èn daarmee ook aan tal van insecten ruimte.

Hergebruik dood hout, gevallen blad en dakpannen

Wees vooral niet te netjes als u in de tuin werkt. Heeft u de tuin flink gesnoeid? Leg de takken dan neer op verschillende plekken in de tuin. Het is ongelofelijk hoeveel diersoorten gebruik maken van dood hout. Ook oude dakpannen en stenen kunt u in een hoek van uw tuin neerleggen. Hier komen veel diertjes op af. En hark in de herfst gevallen blad op een hoop in een hoek van uw tuin. Kleine dieren en insecten zullen hier dankbaar gebruik van maken. Als de temperatuur daalt zoeken zij een veilige plek om de koude wintermaanden door te komen.

Laat de stam van dode bomen staan

Als u een dode, rotte boom gekapt hebt, kunt u de stam van deze boom laten staan en afzagen tot veilige hoogte. De stam biedt dan al snel plaats aan insecten en paddenstoelen. Als de stam verder aftakelt en er rondom de stam rust en ruimte is, biedt het plek voor holenbroeders en vleermuizen.

Schaf een insectenhotel aan

Door de verstedelijking krijgen insecten het steeds moeilijker om goede schuilplaatsen en nestplaatsen te vinden. Door het plaatsen van een insectenhotel helpt u de natuur een handje. Daarnaast heeft u er zelf ook profijt van, want de insecten helpen onder andere om ongedierte in de tuin te bestrijden, zoals bladluizen en rupsen. Laat u wel inlichten voordat u een insectenhotel aanschaft, bijvoorbeeld door een tuincentrum. 

Leg een (regenwater)vijver aan

Een vijver trekt leven aan in de tuin. Rondom een vijver is het altijd een feest voor planten en dieren. Je zet water- en oeverplanten in de vijver. Wilt u graag kleine beestjes in uw vijver, houdt ‘m dan vrij van vissen. Wilt u verdroging in uw tuin voorkomen? Kies dan voor een regenwatervijver. Vol na een flinke regenbui en bijna leeg in tijden van extreme droogte. Doordat het regenwater na een bui langzaam wegzakt in de bodem is het één van de manieren om zelf een bijdrage te leveren in het tegengaan van verdroging.

Geen tuin? Ook dan kunt u een steentje bijdragen.

Aan uw woning kunt u nestkastjes ophangen voor vleermuizen of vogels. Daarnaast kunt u tegen de gevel aan beplanting laten groeien, zodat insecten en vogels hier kunnen schuilen. Ook zou u een groen dak kunnen nemen. Wel is dan de draagkracht van de dakconstructie van belang.