Print pagina

Verleende watervergunningen

Hier vindt u een overzicht van de watervergunningen die ter inzage liggen.

KPN B.V., Maanplein 55 te 'S-GRAVENHAGE

Watervergunning voor het leggen van een kabel langs de waterkering van het Oude Winschoterdiep te Foxhol

ligt ter inzage van 15 november 2017 tot 28 december 2017

Watervergunning voor het leggen van een kabel langs de waterkering van het Oude Winschoterdiep te Foxhol. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 15 november 2017 tot en met 27 december 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z06140.pdfHAS2017_Z06140.pdf

Holte 80 te Onstwedde

Watervergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van de tank- en wasplaats in de sloot aan de noordoostzijde van de inrichting.

ligt ter inzage van 10 november 2017 tot 23 december 2017

Watervergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van de tank- en wasplaats in de sloot aan de noordoostzijde van de inrichting. Op grond van de Waterwet is een watervergunning verleend aan Landbouw- en loonbedrijf Sandee, Holte 80 te Onstwedde voor het lozen van afvalwater afkomstig van de tank- en wasplaats in de sloot aan de noordoostzijde van de inrichting. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 10 november 2017 tot en met 22 december 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal in te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, moet u van tevoren een afspraak maken met onderstaande contactpersoon. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Elias Bos (tel. 0598-693245).

HAS2017_Z05369.pdfHAS2017_Z05369.pdf

AkzoNobel Chemicals bv, Oosterhorn 4 te Farmsum

Ontwerpbeschikking watervergunning en ontwerpbeschikking maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater op de Oosterhornhaven.

ligt ter inzage van 9 november 2017 tot 22 december 2017

AkzoNobel Chemicals bv, Oosterhorn 4 te Farmsum, heeft voor het Shared Services Center bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s een aanvraag op grond van de Waterwet ingediend voor het lozen van afvalwater op de Oosterhornhaven. Tegelijkertijd is een verzoek om een maatwerkbesluit op grond van Activiteitenbesluit milieubeheer voor het lozen van afvalwater ingediend. Het dagelijks bestuur is van plan om de gevraagde vergunning en het maatwerkbesluit te verlenen (maatwerkbesluit tijdelijk tot 1 april 2023).

 
Terinzagelegging
De ontwerpbeschikkingen met bijbehorende stukken liggen ter inzage van 9 november 2017 tot en met 21 december 2017 op werkdagen tijdens kantooruren bij:
-           Waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam;
-           Gemeente Delfzijl, J. van den Kornputplein 10 te Delfzijl.
De ontwerpbeschikkingen kunt u hieronder ook digitaal inzien.
 
Zienswijze(n)
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging een zienswijze over de ontwerpbeschikkingen inbrengen. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Bezwaar en Beroep die u via de button rechts op deze webpagina kunt downloaden. 
De ingebrachte zienswijze(n) worden meegewogen in het besluit op de aanvraag.
 
Inlichtingen
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze bekendmaking, kunt u contact opnemen met Hilde Politiek (tel. 0598-693232).
ontwerpbeschikking maatwerkvoorschriften.pdfontwerpbeschikking maatwerkvoorschriften.pdfontwerpbeschikking watervergunning.pdfontwerpbeschikking watervergunning.pdf

Verlengde Ekamperweg 2 te OOSTWOLD

Watervergunning voor de bouw van een steiger in de kernzone van een regionale waterkering.

ligt ter inzage van 9 november 2017 tot 22 december 2017

Watervergunning voor de bouw van een steiger in de kernzone van een regionale waterkering. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 9 november 2017 tot en met 21 december 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z06075.pdfHAS2017_Z06075.pdf

Eemslaan 4 te TERMUNTEN

Watervergunning voor het tijdelijk plaatsen van 12 fuiken langs de westelijke oever van het Buitentoeleidingskanaal te Farmsum

ligt ter inzage van 7 november 2017 tot 20 december 2017

Watervergunning voor het tijdelijk plaatsen van 12 fuiken langs de westelijke oever van het Buitentoeleidingskanaal te Farmsum . Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het waterschapshuis te Veendam vanaf 7 november 2017 tot en met 19 december 2017. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u de stukken wilt inzien, dient u van tevoren een afspraak te maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. In de brochure “Bezwaar en beroep” is aangegeven hoe dat moet. Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Jan Copinga of Klaas Mulder (tel.0598 69 38 00).

HAS2017_Z06056.pdfHAS2017_Z06056.pdf

Vanwege hoogwater op de boezem zetten we vannacht de kleine zeesluis in Delfzijl open. We kunnen op deze manier wat… https://t.co/1kSDHF8ZAG

Volg ons op

Verleende watervergunningen