Print pagina

Verleende watervergunningen

Hier vindt u een overzicht van de watervergunningen die ter inzage liggen.

AkzoNobel Industrial Chemicals B.V., Postbus 124 te DELFZIJL

Watervergunning voor het vervangen van twee zinkerborden aan de buitenzijde van de primaire waterkering, nabij de wateruitlaat van Delesto B.V. te Farmsum

ligt ter inzage van 13 december 2018 tot 25 januari 2019

Watervergunning voor het vervangen van twee zinkerborden aan de buitenzijde van de primaire waterkering, nabij de wateruitlaat van Delesto B.V. te Farmsum. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 13 december 2018 tot en met 24 januari 2019 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z15263.pdfHAS2018_Z15263.pdf

Gemeente Oldambt, Postbus 175 te WINSCHOTEN

Watervergunning voor het vervangen van de Booneschanskerbrug in de Hamdijk over het Verenigd- of B.L. Tijdenskanaal te Booneschans.

ligt ter inzage van 11 december 2018 tot 23 januari 2019

Watervergunning voor het vervangen van de Booneschanskerbrug in de Hamdijk over het Verenigd- of B.L. Tijdenskanaal te Booneschans. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 11 december 2018 tot en met 22 januari 2019 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam.De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z11773.pdfHAS2018_Z11773.pdf

De 'rust' is wedergekeerd na de hoogwatersituatie vorige week. Onze dijkgraaf @gjtenbrink schrijft erover in z'n ni… https://t.co/HSvlkr1KIr

Volg ons op

Verleende watervergunningen