Print pagina

Verleende watervergunningen

Hier vindt u een overzicht van de watervergunningen die ter inzage liggen.

N.V. Nederlandse Gasunie, Postbus 19 te Groningen

Watervergunning voor het graven van proefsleuven in de waterkering van de Borgsloot te Engelbert

ligt ter inzage van 6 november 2018 tot 19 december 2018

Watervergunning voor het graven van proefsleuven in de waterkering van de Borgsloot te Engelbert. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 6 november 2018 tot en met 18 december 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z11701.pdfHAS2018_Z11701.pdf

XXXX, Eemslaan 4 te TERMUNTEN

Watervergunning voor plaatsen fuiken.

ligt ter inzage van 31 oktober 2018 tot 13 december 2018

Watervergunning voor plaatsen fuiken. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 31 oktober 2018 tot en met 12 december 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z011705.pdfHAS2018_Z011705.pdf

Coöperatieve AVEBE U.A, Postbus 15, 9640 AA te Veendam

Watervergunning voor het wijzigen van de vigerende watervergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater ten behoeve van de Avebe-locatie aan de M. en O. weg te Ter Apelkanaal. 

ligt ter inzage van 30 oktober 2018 tot 11 december 2018

Watervergunning voor het wijzigen van de vigerende watervergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater op oppervlaktewater ten behoeve van de Avebe-locatie aan de M. en O. weg te Ter Apelkanaal. De vergunning heeft betrekking op de wijziging van het productieproces voor de behandeling van aardappelvruchtwater.

De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage van 30 oktober 2018 tot en met 10 december 2018, op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal in te zien.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap. Meer informatie hierover vindt u in de brochure “Bezwaar en Beroep” die u via de button rechts op deze webpagina kunt inzien.

Voor nadere informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Sietze Rozema (tel. 0598-693233).

HAS2018_Z11430.pdfHAS2018_Z11430.pdf

Electric Glass Fiber NL B.V., Postbus 50 te HOOGEZAND

Watervergunning voor het saneren van een bodemverontreiniging in de waterkering van het Winschoterdiep te Westerbroek

ligt ter inzage van 29 oktober 2018 tot 11 december 2018

Watervergunning voor het saneren van een bodemverontreiniging in de waterkering van het Winschoterdiep te Westerbroek. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 29 oktober 2018 tot en met 10 december 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z11617.pdfHAS2018_Z11617.pdf

Enexis Netbeheer B.V., Postbus 856 te 'S-HERTOGENBOSCH

Watervergunning voor het vervangen van een gasleiding in de waterkering van het Winschoterdiep te Westerbroek

ligt ter inzage van 23 oktober 2018 tot 5 december 2018

Watervergunning voor het vervangen van een gasleiding in de waterkering van het Winschoterdiep te Westerbroek. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 23 oktober 2018 tot en met 4 december 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z11595.pdfHAS2018_Z11595.pdf

Waterbedrijf Groningen NV, Postbus 24 te GRONINGEN

Watervergunning voor het verwijderen van een zinker uit het Winschoterdiep en uit twee regionale waterkeringen en het herstellen van de waterkering te Foxhol

ligt ter inzage van 12 oktober 2018 tot 24 november 2018

Watervergunning voor het verwijderen van een zinker uit het Winschoterdiep en uit twee regionale waterkeringen en het herstellen van de waterkering te Foxhol. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 12 oktober 2018 tot en met 23 november 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z11528.pdfHAS2018_Z11528.pdf

Waterbedrijf Groningen NV, Postbus 24 te GRONINGEN

Watervergunning voor het verwijderen van een zinker uit het Winschoterdiep en uit twee regionale waterkeringen en het herstellen van de damwand te Foxhol.

ligt ter inzage van 12 oktober 2018 tot 24 november 2018

Watervergunning voor het verwijderen van een zinker uit het Winschoterdiep en uit twee regionale waterkeringen en het herstellen van de damwand te Foxhol. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 12 oktober 2018 tot en met 23 november 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z11547.pdfHAS2018_Z11547.pdf

Gasunie Transport Services B.V., Postbus 181 te GRONINGEN

Watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van het installatieterrein en het winnen van zand voor de stikstoffabriek te Muntendam

ligt ter inzage van 8 oktober 2018 tot 20 november 2018

Watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het bouwrijp maken van het installatieterrein en het winnen van zand voor de stikstoffabriek te Muntendam. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 8 oktober 2018 tot en met 19 november 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

 
HAS2018_Z11131.pdfHAS2018_Z11131.pdf

Gebr. Reimert B.V., Bolderweg 14 te ALMERE

Watervergunning voor het tijdelijk onttrekken, lozen en infiltreren van grondwater ten behoeve van de aanleg van een spooronderdoorgang tussen het Stationsplein en de Walstroweg in Haren.

ligt ter inzage van 3 oktober 2018 tot 15 november 2018

Watervergunning voor het tijdelijk onttrekken, lozen en infiltreren van grondwater ten behoeve van de aanleg van een spooronderdoorgang tussen het Stationsplein en de Walstroweg in Haren. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 3 oktober 2018 tot en met 14 november 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z10845.pdfHAS2018_Z10845.pdf

Gasunie Transport Services B.V., Postbus 181 te GRONINGEN

Watervergunning voor het verwijderen van een gasleiding uit de beschermingszone van een hoofdwatergang te Klazienaveen

ligt ter inzage van 2 oktober 2018 tot 14 november 2018

Watervergunning voor het verwijderen van een gasleiding uit de beschermingszone van een hoofdwatergang te Klazienaveen. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 2 oktober 2018 tot en met 13 november 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z11428.pdfHAS2018_Z11428.pdf

Recreatieschap Drenthe, Brink 4b te DIEVER

Watervergunning voor het herstellen van een voorde in de Drentsche Aa (Oudemolensche Diep), ten zuiden van Schipborg

ligt ter inzage van 2 oktober 2018 tot 14 november 2018

Watervergunning voor het herstellen van een voorde in de Drentsche Aa (Oudemolensche Diep), ten zuiden van Schipborg. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 2 oktober 2018 tot en met 13 november 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

 
HAS2018_Z11334.pdfHAS2018_Z11334.pdf

Waterbedrijf Groningen NV, Postbus 24 te GRONINGEN

Watervergunning voor het verwijderen van een zinker uit het Winschoterdiep en uit twee regionale waterkeringen en het herstellen van de damwand te Zuidbroek. Ook wordt een waterleiding verwijderd uit de beschermingszone van de waterkering te Zuidbroek.

ligt ter inzage van 1 oktober 2018 tot 13 november 2018

Watervergunning voor het verwijderen van een zinker uit het Winschoterdiep en uit twee regionale waterkeringen en het herstellen van de damwand te Zuidbroek. Ook wordt een waterleiding verwijderd uit de beschermingszone van de waterkering te Zuidbroek. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010. De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 1 oktober 2018 tot en met 12 november 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z11429.pdfHAS2018_Z11429.pdf

Waterbedrijf Groningen NV, Postbus 24 te GRONINGEN

Watervergunning voor het verwijderen van een zinker uit het Winschoterdiep en de naastliggende regionale keringen en het herstellen van de damwand ter plaatse, nabij Noorderstraat 397 bij Sappemeer

ligt ter inzage van 26 september 2018 tot 14 november 2018

Watervergunning voor het verwijderen van een zinker uit het Winschoterdiep en de naastliggende regionale keringen en het herstellen van de damwand ter plaatse, nabij Noorderstraat 397 bij Sappemeer. Dit is gedaan op grond van de Keur 2010.

De watervergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen ter inzage vanaf 26 september 2018 tot en met 14 november 2018 op werkdagen tijdens kantooruren bij het waterschap Hunze en Aa’s, Aquapark 5 te Veendam. De watervergunning is hieronder ook digitaal te zien. Wanneer u een persoonlijke toelichting op de stukken wilt, moet u van tevoren een afspraak maken met één van onderstaande contactpersonen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam. Voor nadere informatie: Jan Copinga of Klaas Mulder, telefoonnummer 0598-693800.

HAS2018_Z11431.pdfHAS2018_Z11431.pdf

Nepstorm test grasmat zeedijk in Carel Coenraadpolder https://t.co/MTz6vJSUFV

Volg ons op

Verleende watervergunningen