Een breed groen perspectief op dijken

26 november 2020

Ons project Brede Groene Dijk wordt regelmatig opgepakt voor een onderzoeksvraag of studieobject. Niet voor niets is het een demonstratieproject. Een project waarbij we ervaringen delen en anderen hun kennis met ons delen. Zo schreef Richard Marijnissen voor zijn promotieonderzoek een storyline ‘Een breed groen perspectief op dijken’.

Dit verhaal gaat over zijn onderzoek naar het veiligheidsconcept van de Brede Groene Dijk. Hij gaat in op de lessen uit het project die kunnen helpen andere gebieden te wapenen tegen zeespiegelstijging.

“Wij Nederlanders zijn trots op onze massieve dijken en deltawerken die de zee al voor decennia buiten de deur hebben gehouden. Als waterbouwer, ging ik er van uit dat waterkeringen de sleutel blijven om ons aan te passen aan klimaatverandering. Maar in mijn promotieonderzoek aan de universiteit Wageningen, realiseerde ik me dat de vooroevers van de waterkeringen net zo goed kunnen helpen om ons te beschermen tegen zeespiegelstijging. En dit is het geval bij de Brede Groene Dijk: een pilot om dijken te versterken met gebiedseigen klei uit de naastgelegen kwelders”, aldus Marijnissen.

Lees zijn Storyline hier.