Aan de slag met kade Drents Diep

16 oktober 2020

We pakken de kade aan langs het einde van het Drents Diep. Het gaat om de oostzijde, tussen de spoorlijn Groningen-Hoogezand en het Winschoterdiep. De kade wordt versterkt én het wordt verlegd.

Werken aan veiligheid

De huidige kade is niet hoog genoeg en het is te smal. Hierdoor voldoet het niet aan de veiligheidseisen. Omdat er een rijk natuurleven op de kade is ontstaan, is besloten de huidige kade niet te verstoren, maar deze te verleggen in oostelijke richting. Zo beschermen we het achterland de komende dertig jaar tegen overstromingen én sparen we de natuurwaarden.

Volgende week start Arcadis met de werkzaamheden.

Meer informatie over het project en de werkzaamheden