Stand van zaken droogte

18 augustus 2020

Het heeft afgelopen weekend geregend in ons gebied, met lokaal grote verschillen in de hoeveelheid neerslag die er is gevallen. De wateren in de delen van ons gebied waar we water vanuit het IJsselmeer kunnen aanvoeren, zijn goed op peil. Ook is de beregeningsvraag afgenomen. In het stroomgebied van de Hunze en de Drentsche Aa is het echter nog steeds erg droog. Er is nauwelijks sprake van afvoer en her en der zijn bovenlopen nagenoeg drooggevallen. Het neerslagtekort bedraagt momenteel 209 millimeter en ligt tussen de waardes van 2018 en 2019, voor de tijd van het jaar (medio augustus).

Beregeningsverbod deel stroomgebied Hunze blijft van kracht

De stroomgebieden van de Hunze en Drentsche Aa zijn afhankelijk van de kwel van grondwater van de Hondsrug. Deze gebieden liggen tot meer dan 25 meter boven de zeespiegel en we kunnen hier geen IJsselmeerwater aanvoeren ‘tegen de helling op’. Door het oplopende neerslagtekort zijn de grondwaterstanden gedaald, met als gevolg dat de kwel van grondwater is afgenomen. Bovendien is in deze gebieden de afgelopen dagen slechts beperkt regen gevallen. Dit maakt dat het hier nog steeds erg droog is. Dit betekent ook dat het algeheel verbod om te beregenen vanuit oppervlaktewater in een deel van het stroomgebied van de Hunze vooralsnog van kracht blijft. In het stroomgebied van de Drentsche Aa geldt een permanent beregeningsverbod uit oppervlaktewater.

Noodpompen niet meer nodig

Vorige week hebben we noodpompen geplaatst bij onze gemalen Veendam en Vennix bij Musselkanaal om de capaciteit te vergroten van de wateraanvoer naar de omgeving van Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en de Drentse Veenkoloniën. Deze noodpompen zijn op dit moment niet meer in bedrijf omdat er voldoende water beschikbaar is. Gelet op de weersverwachtingen, het einde van het groeiseizoen dat nadert, de capaciteit van de gemalen die hier staan en de kosten die gemoeid zijn met de huur van de noodpompen, hebben we besloten de noodpompen weer te verwijderen.

Grillig weer

De afgelopen dagen hebben laten zien hoe grillig het weer kan zijn. Zo viel er in het zuidoostelijk deel van ons werkgebied, in het Drentse Barger Compascuum afgelopen vrijdag in korte tijd 110 millimeter neerslag – oftewel 110 liter per vierkante meter (!) – terwijl 20 kilometer verderop in Valthermond slechts 10 millimeter is gevallen. In sommige delen van ons gebied gaan we de peilen iets verlagen, zodat we meer water kunnen afvoeren in het geval van een hoosbui. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we voldoende water beschikbaar kunnen hebben voor beregenaars, mocht de beregeningsvraag de komende tijd weer toenemen.

Vissterfte

Wanneer watertemperaturen oplopen en begroeiing onder invloed van zomers, zonnig weer in het water te veel toeneemt, kunnen zuurstofgehaltes in het water fors dalen. Zeker wanneer er ook nog eens sprake is van riooloverstorten door een stevige bui. Het afgelopen weekend hebben we dit op verschillende plekken in ons werkgebied gezien. Vissterfte heeft zich voorgedaan in onder meer Muntendam, Overschild, Stadskanaal en Zwartemeer.

Doorspoelen

We voeren vanuit Dorkwerd en de Hoogeveensche Vaart nog water aan vanuit het IJsselmeer. Maar fors minder dan vorige week. Er is dan ook voldoende zoet water beschikbaar om aan de watervraag te voldoen en om het Eemskanaal en het Termunterzijldiep door te spoelen. We doen dit om verzilting van het water tegen te gaan en het zoute water terug te dringen naar zee. Binnendringend zout water is in ons kustgebied namelijk slecht voor de landbouw en de natuur die afhankelijk is van zoet water.

Zwemmen? Kijk op zwemwater.nl

De plassen waar op dit moment een waarschuwing geldt voor blauwalgen zijn:

  • Langebosch, Veendam
  • Plan Zuid, Oude Pekela
  • Urnenhoeve, Wedderveer
  • Zuidlaardermeer, Meerwijck

We blijven de kwaliteit van het water hier en op andere plekken controleren. Omdat de kwaliteit snel kan veranderen, raden we aan voor de meest actuele situatie te kijken op www.zwemwater.nl of de app Zwemwater.