Aanpassingen in beregeningsverboden

12 augustus 2020

Per direct worden veranderingen in onze beregeningsverboden van kracht. In een deel van het stroomgebied van de Hunze is een algeheel verbod gaan gelden voor beregening uit oppervlaktewater. In de omgeving van Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en de Drentse Veenkoloniën gold een verbod voor beregening overdag van 07.00 tot 19.00 uur. We vinden het verantwoord om in dit gebied meer ruimte voor beregening te bieden. Het verbod gaat hier per direct gelden van 10.00 tot 18.00 uur.

Algeheel beregeningsverbod deel stroomgebied Hunze

In ongeveer 70 procent van ons gebied kunnen we water aanvoeren dat afkomstig is uit het IJsselmeer. Een groot deel van het stroomgebied van de Hunze hoort bij het deel waar we géén IJsselmeerwater kunnen aanvoeren. Dit gebied wordt gevoed door kwelwater van de Hondsrug. Doordat het grondwaterpeil hier door de droogte en verdamping daalt, vermindert de kwel. Hierdoor is er inmiddels onvoldoende water beschikbaar voor beregening uit oppervlaktewater. Daarom hebben we voor dit deel van ons gebied per direct een algeheel beregeningsverbod ingesteld.

Dit beregeningsverbod geldt:

  • 24 uur per dag;
  • voor de beregening uit oppervlaktewater;
  • voor alle gewassen;
  • voor het deel van het stroomgebied van de Hunze waar we geen IJsselmeerwater kunnen aanvoeren.

Ruwweg gaat het om het gebied langs de Hondsrug tussen Exloo en Annen, in de omgeving van het Voorste Diep, het Achterste Diep en kanaal Buinen Schoonoord. Zie voor het precieze gebied de kaart.

Meest recente kaart in artikel Gedeeltelijk beregeningsverbod opgeheven.

Verruiming beregeningsmogelijkheden

Dinsdag 11 augustus hebben we noodpompen geplaatst bij gemaal Veendam en gemaal Vennix bij Musselkanaal. Met de extra aanvoer die dankzij deze noodpompen mogelijk is, vinden we het verantwoord om beregenaars in de omgeving van Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en de Drentse Veenkoloniën meer ruimte te bieden voor beregening.

Dit beregeningsverbod geldt per direct:

  • van 10.00 tot 18.00 uur;
  • voor de beregening uit oppervlaktewater;
  • voor alle gewassen;
  • voor het deel van ons gebied waar we tegen de grenzen van onze aanvoercapaciteit aanlopen.

Ruwweg gaat het om de Drentse Veenkoloniën, Westerwolde en de omgeving van Stadskanaal en Veendam. Zie voor het precieze gebied de kaart.