Noodpompen voor extra wateraanvoer

10 augustus 2020

We plaatsen dinsdag noodpompen bij onze gemalen Veendam en Vennix (nabij Musselkanaal). Hiermee kunnen we meer water de gebieden inpompen waar op dit moment een verbod geldt om overdag te beregenen. Ook nu er alleen nog ’s avonds en ’s nachts in deze gebieden wordt beregend, is er nog steeds sprake van een forse, aanhoudende watervraag.

Gedeeltelijk beregeningsverbod blijft van kracht

Ook met de inzet van de noodpompen blijft het nodig om het gedeeltelijke beregeningsverbod dat sinds vrijdag 7 augustus van kracht is, te handhaven. Dit verbod is van kracht van 7 tot 19 uur en geldt voor ruwweg de Drentse Veenkoloniën, Westerwolde en de omgeving van Stadskanaal en Veendam. Het gedeeltelijk beregeningsverbod heeft effect. Het afgelopen weekend hebben we met veel pijn en moeite nog net voldoende water kunnen aanvoeren en verdelen in ons gebied. Dit mede dankzij de medewerking van beregenaars die goed gehoor geven aan de beperking in de beregening.

Met aanhoudend droog weer in het vooruitzicht, voorzien we echter dat de watervraag verder toeneemt en extra capaciteit noodzakelijk is om beregenaars ook de komende tijd te kunnen blijven voorzien van water. Met de noodpompen breiden we deze capaciteit met 25 procent uit en kunnen we in totaal circa 10.000 liter water per seconde aanvoeren in de richting van de omgeving van Veendam, Stadskanaal, Westerwolde en de Drentse Veenkoloniën. De kosten die gemoeid zijn met deze extra aanvoercapaciteit bedragen minimaal 100.000 euro. Dit bedrag loopt op als de noodpompen over een langere periode nodig blijven.

Zie voor meer informatie over het gedeeltelijke beregeningsverbod – en een kaart van het gebied waar dit verbod van kracht is – ons nieuwsbericht van 7 augustus.